Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Infotunnis käsitleti 9 teemat, istungil arutati 11 päevakorrapunkti.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimets vastas Andres Tarandi küsimusele 21. sajandi kooli projekti, Kaarel Pürgi küsimusele õpetajate palkade, Vladimir Velmani küsimusele erakõrgkoolide ja Trivimi Velliste küsimusele Tartu Ülikooli muinsusobjektide kohta.

Minister Jaan Õunapuu vastas Ain Seppiku küsimusele kodanike sissekirjutuse ja Ivari Padari küsimusele haldusreformi kohta.

Sotsiaalminister Marko Pomerants vastas Helir-Valdor Seederi küsimusele maksureformi, Eiki Nestori küsimusele puuetega inimeste sotsiaaltoetuste ja Tõnis Lukase küsimusele tervisehariduskeskuse rajamise kohta.

Ametivande andis Riigikogu asendusliige Aivar Õun.

Poliitilise avaldusega esines sotsiaalminister Marko Pomerants.

Riigikogu võttis vastu järgmise seaduse:

46 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valituse algatatud turvaseadus (12 SE). Seadus sätestab turvateenuseid osutava ettevõtja tegevuse tingimused ja korra, turvatöötaja õigused ja kohustused ning turvatöötajale ettenähtud tagatised ja sisevalve korraldamise tingimused ja korra ning reguleerib turvaettevõtja ja sisevalve tegevuse üle järelevalve teostamist ning kehtestab vastutuse selle seaduse rikkumise eest.

Riigikogu kuulas ära riigikontrolöri ülevaate:

Riigikontrolli ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2002. aastal. Ettekandega esines riigikontrolör Mihkel Oviir.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud lõhkematerjaliseaduse eelnõu (73 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 22. oktoober kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud liiklusseaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (100 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 22. oktoober kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Ukraina vahelise vabakaubanduslepingu, Eesti Vabariigi ja EFTA riikide vahelise lepingu ning Eesti Vabariigi ja Türgi Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu lõpetamise seaduse eelnõu (135 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 9. oktoober kell 13.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (113 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 22. oktoober kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud rahapesu tõkestamise seaduse, finantsinspektsiooni seaduse, krediidiasutuste seaduse, politseiseaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (103 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 22. oktoober kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud vanemahüvitise seaduse eelnõu (125 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg sotsiaalkomisjonile on 16. oktoober kell 12.00.

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse ””Riigikogu otsuse ”Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (124 OE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 13. oktoober kell 11.00.

Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ”2002. aasta riigieelarve täitmise aruande kinnitamine” eelnõu (75 OE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 13. oktoober kell 18.00.

Riigikogu lükkas tagasi järgmise eelnõu:

Mõõdukate fraktsiooni algatatud töö- ja puhkeaja seaduse §-de 6 ja 23 muutmise seaduse eelnõu (76 SE). Hääletustulemused: 43 poolt, 4 vastu.

Istung lõppes kell 19.06.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside