Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu ees esines poliitilise avaldusega sotsiaalminister Jaak Aab. Istungil võeti vastu kuus seadust, kokku menetleti seitset eelnõu.

Sotsiaalminister Jaak Aab esines Riigikogu ees poliitilise avaldusega, millega palus parlamendiliikmete toetust Eesti Reformierakonna, Eesti Rahvaliidu ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt täna üleantud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seaduse eelnõule. Eelnõu võimaldab pensionide tõusu 1. juulist sellel aastal, samuti 1. aprillist järgmisel aastal ning loob aluse pensionide tõusuks tulevikus. Sotsiaalministri avaldusele järgnesid fraktsiooni esindajate sõnavõtud.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

56 poolthäälega (vastu 32) põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse (607 SE). Seadusega sätestatakse elektroonilise hääletamise võimalus kohalike omavalitsuste volikogude valimistel.

69 poolthäälega (vastu 10) valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (407 SE) ja
58 poolthäälega (vastu 22) Riigikogu liikmete Väino Linde ja Ain Seppiku algatatud Riigikogu töökorra seaduse muutmise seaduse (613 SE). Seadustega kaotatakse piirangud Riigikogu liikmete samaaegsele kuulumisele kohaliku omavalitsuse volikokku. Lisaks reguleerib 613 SE Riigikogu Kantselei direktori ametisse määramist. Vastavalt uuele regulatsioonile nimetab Riigikogu juhatus kantselei direktori ametisse avaliku konkursi alusel 5 aastaks.

74 poolthäälega valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse (518 SE). Seaduse eesmärk on meresõiduohutuse normide kaasajastamine ning vastavusse viimine Euroopa Liidu õigusaktide ja rahvusvaheliste konventsioonide nõuetega.

75 poolthäälega valitsuse algatatud liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (617 SE). Seaduse eesmärk on liiklusohutuse tõstmine, ja vedajatele võrdsete konkurentsitingimuste tagamine. Muuhulgas näeb seadus ette sõidumeeriku kohustuslikkuse reisijaid või veoseid vedavaile autodele või autorongidele. Samuti reguleerib seadus mootorsõidukijuhtide töö- ja puhkeaega ning nende sotsiaalseid tagatisi.

73 poolthäälega valitsuse algatatud riigilõivuseaduse, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning liiklusseaduse muutmise seaduse (553 SE). Seadusega luuakse ühtne liiklusvahendite register, mis võimaldab praeguse liiklusregistriga ühendada väikelaevade ning nende juhtimisõiguste andmed. Lisaks väikelaevadele liidetakse liiklusregistriga ka jettide register, samuti saab liiklusregistrisse kanda muid sõidukeid, nt hõljukeid.

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lükkas Riigikogu menetlusest tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE). Eelnõu menetlusest tagasilükkamise poolt hääletas 44, vastu 12 Riigikogu liiget.

Õiguskomisjoni ettepanekul langes istungi päevakorrast välja teisel lugemisel olev õiguskomisjoni algatatud väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE).

Riigikogu istungi stenogramm asub aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside