Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus arutati kriminaalpoliitika arengusuundi aastani 2010.

Riigikogus toimus olulise tähtsusega riikliku küsimusena kriminaalpoliitika arengusuundade arutelu, kus ettekannetega esinesid justiitsminister Ken-Marti Vaher, siseminister Margus Leivo, haridus- ja teadusminister Toivo Maimets ning Riigikogu õiguskomisjoni liige Ain Seppik.

Riigikogu võttis 60 poolthäälega vastu Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Isamaaliidu fraktsiooni ja Mõõdukate fraktsiooni esitatud otsuse kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 heakskiitmise kohta (158 OE). Arengusuunad keskenduvad kuriteoennetusele selle kõige laiemas tähenduses. Sellest tulenevalt väljendatakse põhjaliku analüüsi vajadust juba vastuvõetud kriminaalpoliitiliste otsuste ellurakendamise efektiivsuse kohta. Otsuse kohaselt viib Vabariigi Valitsus kuritegude ennetamisele suunatud riiklikku kriminaalpoliitikat ellu eelkõige Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu ning esitab kriminaalpoliitika arengusuundade elluviimise kohta Riigikogule ettekande hiljemalt iga aasta 1. novembriks. Vastu ega erapooletu ei olnud ükski Riigikogu liige.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside