Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Infotunnis käsitleti 9 teemat, istungil arutati 13 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Peaminister Juhan Parts vastas Liina Tõnissoni küsimusele välispoliitika, Ivari Padari küsimusele päästeteenistuse rahastamise, Marika Tuusi ja Heimar Lengi küsimustele 2004. aasta riigieelarve kohta.

Kaitseminister Margus Hanson vastas Trivimi Velliste küsimusele riigikaitsereformi kohta.

Siseminister Margus Leivo vastas Ain Seppiku küsimusele kohtueelse uurimise, Tunne Kelami ja Eiki Nestori küsimustele päästeameti rahastamise ja Enn Eesmaa küsimusele 2004. aasta riigieelarve kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmise seaduse:

75 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse ja maamaksuseaduse muutmise seadus (108 SE). Seadus lahendab maksukorralduse seaduse rakendamisel üleskerkinud probleemid ja ühtlustab seaduse teksti. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2004.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud kemikaaliseaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu (104 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud kohanimeseaduse eelnõu (96 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud tolliseadustiku muutmise seaduse eelnõu (99 SE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse, raamatupidamise seaduse, riigikontrolli seaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 5. november kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 5. november kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 5. november kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE). Mõõdukate fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Hääletustulemused: 3 poolt, 46 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 5. november kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 13 surmanuhtluse igas olukorras kaotamise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (121 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 5. november kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti surmanuhtluse kaotamist käsitleva teise fakultatiivse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (122 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 5. november kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud konsulaarseaduse eelnõu (114 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 5. november kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (115 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 24. oktoober kell 12.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud täitemenetluse seadustiku ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 24. oktoober kell 12.00.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside