Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kutseõppeasutuse seaduse ja täiskasvanute koolituse seaduse muutmise seaduse.

Riigikogu võttis 65 poolthäälega vastu Riigikogu liikmete Olav Aarna, Jaak Alliku ja Helmer Jõgi algatatud kutseõppeasutuse seaduse ja täiskasvanute koolituse seaduse muutmise seaduse (87 SE). Seadusmuudatus võimaldab kutsealase eelkoolituse finantseerimist riigieelarvest ka munitsipaalkutseõppeasutustes haridust omandavate õpilaste puhul ning toetada munitsipaalkutseõppeasutust riigieelarvest üldisemalt. Täiskasvanute koolituse seaduse muudatus puudutab täis- ja osakoormusega õppe rakendamist, mis lükkub edasi 2004/2005. õppeaastasse. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Mõõdukate fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse § 22² muutmise seaduse eelnõu (33 SE) teine lugemine. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide seaduse § 26 muutmise seaduse eelnõu (86 SE) teine lugemine. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni esitatud Euroopa asjade komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (150 OE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada täna kella 15.30.

Ettekandja puudumise tõttu jäi ära Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esitatud Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (124 OE) teine lugemine.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside