Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kolm seadust, infotunnis vastasid ministrid küsimustele.

Sotsiaalminister Marko Pomerants vastas Siiri Oviiri küsimusele pensionite, Tunne Kelami küsimusele raske ja sügava vaimupuudega laste hariduse ja hoolekandega seotud probleemide, Kaarel Pürgi küsimusele sotsiaalkaitse, Eiki Nestori küsimusele EL struktuurifondide kasutamise haiglavõrgu arendamiseks, Mai Treiali küsimusele pensionäride ja pensionipoliitika olukorra, Marika Tuusi küsimusele pensionifondide, Vello Tafenau küsimusele lastekodude ümberpaigutamise ja Katrin Saksa küsimusele perepoliitika kohta.

Kultuuriminister Urmas Paet vastas Ivari Padari küsimusele ringhäälingu, Toivo Tootseni küsimusele väärtfilmide kino, Trivimi Velliste küsimusele mõisakoolimajade, Evelyn Sepa küsimusele kultuuriobjektide rahastamiseja Mark Soosaare küsimusele kultuuri maksustamise kohta.

Justiitsminister Ken-Marti Vaher andis vastuse Liina Tõnissoni küsimusele seadusloome kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

58 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud saastuse kompleksevältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seadus (62 SE). Seadus näeb ette saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse § 33 kehtetuks tunnistamise, sest komplekslubade registrit ei asutata.

54 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kohanimeseadus (96 SE). Seadus reguleerib Eesti kohanimede määramist ja kasutamist ning selle üle järelevalve teostamist. Seaduse eesmärk on tagada Eesti kohanimede ühtlustatud kasutamine ning kultuuriliselt ja ajalooliselt väärtuslike kohanimede kaitse. Seadus jõustub 1. juulil 2004.

53 poolthäälega leidis heakskiidu valitsuse algatatud tolliseadustiku muutmise seadus (99 SE). Muudatused on seotud 2002. aasta 1. juulil jõustunud tolliseadustiku rakendamisega, samuti vajadusega viia seadustik vastavusse vahepeal toimunud muudatustega õiguskorras. Seadusemuudatustega muutuvad tollieeskirjad paremini arusaadavaks, samuti sätestatakse võimalus teostada tolliformaalsusi väljaspool tolliasutuse ametlikku tööaega. Seadusemuudatused jõustuvad 1. detsembril 2003.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (85 SE).

Valitsuse algatatud raudteeseaduse eelnõu (7 SE).

Valitsuse algatatud vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (88 SE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigieelarve täitmise kontrollimiseks” eelnõu (120 OE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 19. november kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg maaelukomisjonile on 19. november kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud ohvriabi seaduse eelnõu (146 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 19. november kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse koodeksi ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (147 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 19. november kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse eelnõu (131 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 17. november kell 12.

Vabariigi Valitsuse algatatud struktuuritoetuse seaduse eelnõu (148 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 17. november kell 12.

Vabariigi Valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 12. november kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 10. november kell 18.

Istung lõppes kell 18.29

 

Tagasiside