Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade täiskogu istungil arutusel olnud eelnõudest

Riigikogu võttis 63 poolthäälega vastu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni esitatud Euroopa asjade komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse (150 OE). Otsuse kohaselt nimetati Euroopa asjade komisjoni liikmeks Vello Tafenau asemele Tiit Mae ja asendusliikme Jüri Saare asemele Vello Tafenau. Otsuse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Vabariigi Valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE) teine lugemine. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni ettepanekul katkestati Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) teine lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 10. novembriks kella 10.00.

Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (141 SE) teine lugemine. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Riigikogu võttis 60 poolthäälega vastu rahanduskomisjoni esitatud otsuse audiitori nimetamise kohta Riigikontrolli 2003. aasta tegevuse kontrollimiseks (153 OE). Otsuse kohaselt nimetati audiitoriks ASi PricewaterhouseCoopers audiitor Urmas Kaarlep. Otsuse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Isamaaliidu fraktsiooni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 20. novembriks kella 18.00.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside