Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister selgitas riigiametnike palkade korrastamist.

Peaminister Andrus Ansip vastas Riigikogu liikmete Ivari Padari, Eiki Nestori, Katrin Saksa, Kadi Pärnitsa, Jüri Tamme ja Jarno Lauri 14. aprillil esitatud arupärimisele riigiametnike palkade kohta (nr 152). Arupärijad soovisid teada, millal kinnitatakse riigiametnikele korralik palgaastmestik. Peaminister märkis, et valitsuse poolt 6. mail 2004 heakskiidetud avaliku teenistuse arendamise kontseptsioonis on seatud uue palgasüsteemi peamiseks põhimõtteks, et ametnike sissetulekust suurima osa peab moodustama põhipalk. See kujuneb arvestades konkreetse ametikoha väärtust ja vastutust, konkreetse ametniku panust ning olukorda tööjõuturul. ”Läbipaistvuse ja õigluse saavutamine peab toimuma läbi palkade avalikustamise, mitte ühtse astmestikuga,” rõhutas Ansip. Ta leidis, et senine palgakorraldussüsteem vajab muutmist ning olukorra lahendamiseks vaatab valitsus üle ning kujundab omapoolse seisukoha väljatöötatud avaliku teenistuse arendamise kontseptsioonis, sealhulgas palgakorralduse osas väljatöötatud põhimõtete kohta. Peaminister märkis, et küsimuse lahendamisel omab olulist rolli rahandusministeerium, kelle ülesandeks on muuhulgas ka avaliku teenistuse palgakorralduse alaste õigusaktide eelnõude väljatöötamine ja kooskõlastamine. Ansip selgitas, et avaliku teenistuse reform ja palgakorralduse korrastamine hõlmab terveid ametkondi ning seda ei saa teha kiirustades. ”Kavatseme võtta teema valitsuse tööplaani ning loodetavasti jõuame konkreetsete ettepanekuteni selle aasta lõpuks,” märkis peaminister.

Ansip vastas ka Riigikogu liikmete Andres Herkeli ja Mart Nuti 14. aprillil esitatud arupärimisele kriminaalmenetluse mõjutamise kohta (nr 151). Arupärimine oli seotud AS-i Spacecom juhi Oleg Ossinovski kinnipidamisega Kaitsepolitsei poolt. Peaminister selgitas, et ta ei ole mõjutanud kriminaalmenetlust.

* * *

Keskkonnakomisjoni ettepanekul arvati töönädala päevakorrast välja valitsuse algatatud ühisveevärgi ja ””kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE) teine lugemine.

Riigikogu istungi ülevaatliku stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside