Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu 6 seadust, ministrid vastasid Riigikogu liikmete küsimustele.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen vastas Mihhail Stalnuhhini küsimusele transiidi, Kadi Pärnitsa küsimusele autoregistrikeskuse, Tunne Kelami küsimusele ühistranspordi doteerimise, Jüri Šehovtsovi küsimusele teedemaksu jaArnold Kimberi küsimusele tarbijakaitse kohta.

Justiitsminister Ken-Marti Vaher vastas Evelyn Sepa küsimusele avaliku teenistuse seaduse kohta.

Minister Jaan Õunapuu vastas Andres Tarandi küsimusele haldusreformi, Helir-Valdor Seederi küsimusele regionaalhalduse riikliku juhtimise ja Toomas Alatalu küsimusele maavanemate kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

71 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse § 63 muutmise seadus(1 SE). Seadusemuudatus on seotud raudteeseaduses ette nähtud raudteeameti ümberkorraldamisega raudteeinspektsiooniks. Seadus jõustub 31. märtsil 2004.

70 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud rahapesu tõkestamise seaduse, finantsinspektsiooni seaduse, krediidiasutuste seaduse, politseiseaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seadus (103 SE).Seadusemuudatuse eesmärgiks on viia kehtiv rahapesu tõkestamise seadus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2001/97/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/308/EMÜ rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimise kohta. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2004.

73 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud konsulaarseadus (114 SE). Seadus reguleerib Eesti riigi, Eesti kodaniku ning Eesti juriidilise isiku huvide ja õiguste kaitset välisriigis, konsulaarasutuse ülesandeid ja juhtimise põhimõtteid, konsulaarametniku ja aukonsuli staatust, nende õigusi ja kohustusi konsulaarteenuse ja konsulaarabi osutamisel ning välismaalasele ja välisriigi kodanikule konsulaarteenuse ja konsulaarabi ning Euroopa Liidu kodanikule konsulaarabi osutamise põhimõtteid.

65 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus (129 SE ja 154 SE). Seadusemuudatused on vajalikud elektrituruseaduse, maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse alusel riigilõivuga maksustatavate toimingute eest riigilõivu tasumise täpsustamiseks ning riigilõivuseaduse rakendamisel telekommunikatsiooni valdkonnas tekkinud probleemide lahendamiseks. Muudatustega lükatakse ka tolliformaalsuste eest võetava riigilõivu kehtetuks tunnistamine 1. jaanuarilt 2004 Eesti Euroopa Liiduga liitumise hetkeni.

71 poolthäälega Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus (142 SE). Seadusemuudatustega nähakse ette õppelaenu osaline kustutamine, et ennetada ja leevendada noorte lastega perede majanduslikke raskusi. Muudatused haridusseaduses jõustuvad 1. jaanuaril ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduses 1. septembril 2004.

71 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse muutmise seadus (144 SE). Seadusemuudatusega muudetakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses volitatud ja tunnustatud asutusele tegevusõiguse andmise ja selle kehtetuks tunnistamise menetluslikke aspekte ning täiendatakse seaduse järelevalve sätteid.

Riigikogu jättis vastu võtmata

Vabariigi Valitsuse algatatud täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse (115 SE). Eelnõu ei kogunud vastuvõtmiseks vajalikku Riigikogu koosseisu häälteenamust. Poolt hääletas 50 Riigikogu liiget.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud seaduse ”2003. aasta riigieelarve” muutmise seaduse eelnõu (159 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse eelnõu (131 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud struktuuritoetuse seaduse eelnõu (148 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE).

Riigikogu katkestas

Vabariigi Valitsuse algatatud jäätmeseaduse eelnõu (105 SE) teise lugemise. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjoni on 17. detsember kell 18.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse eelnõu (187 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjoni on 8. detsember kell 11.

Vabariigi Valitsuse algatatud täitemenetluse seadustiku eelnõu (143 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjoni on 30. jaanuar kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse eelnõu (191 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg sotsiaalkomisjonile on 17. detsember kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (186 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjonile on 17. detsember kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud strateegilise kauba seaduse eelnõu (162 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg riigikaitsekomisjonile on 4. detsember kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud kaubandustegevuse seaduse eelnõu (164 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 17. detsember kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud majandustegevuse registri seaduse eelnõu (165 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 17. detsember kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud majandustegevuse registri seaduse ja kaubandustegevuse seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (166 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 17. detsember kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütuse miinimumvaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 4. detsember kell 12.

Vabariigi Valitsuse algatatud liikluskindlustuse seaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 17. detsember kell 18.

Vabariigi Valitsuse algatatud Maksuameti ja Tolliameti ühinemisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (181 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 8. detsember kell 11.

Vabariigi Valitsuse algatatud Maksuameti ja Tolliameti ühinemisega seonduv seaduste muutmise seaduse eelnõu (182 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 8. detsember kell 11.

Riigikogu istung lõppes kell 19.40.

 

 

 

 

 

Tagasiside