Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu tsiivilõigussuhteid reguleerivate rakendusseaduste muutmise seaduse ja otsuse õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamise kohta.

Riigikogu võttis 64 poolthäälega vastu Riigikogu liikmete Olev Laanjärve, Sven Mikseri, Ain Seppiku, Liina Tõnissoni ja Harri Õunapuu algatatud tsiviilõigussuhteid reguleerivate rakendusseaduste muutmise seaduse eelnõu (155 SE). Seaduse eesmärk on pikendada ehitise või selle osa vallasasjana võõrandamise piirangu jõustumise tähtpäeva seniselt 2003. aasta 31. detsembrilt 2006. aasta 1. märtsini. Samuti täiendati võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse paragrahvi 16 lõikega 2, mille kohaselt võib ehitise, selle mõttelise osa, reaalosana erastatud eluruumi, elamus asuva mitteeluruumi, elamuühistu liikme omandisse antud korteri, endise korteriühistu liikme omandisse antud korteri või kaasomandi lõppemisel tekkinud ehitise reaalosa puhul ostueesõigust teostada kahe kuu jooksul pärast võlaõigusseaduse §-s 249 nimetatud teate saamist. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütuse miinimumvaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE) teine lugemine. Käesoleva eelnõu kolmas lugemine toimub käesoleva töönädala neljapäeval, 11. detsembril.

Majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud kaubamärgiseaduse § 74 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 66 muutmise seaduse eelnõu (205 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada täna, 9. detsembril kella 14.00-ks. Käesoleva eelnõu teine lugemine toimub neljapäeval, 11. detsembril.

Õiguskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (210 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada täna, 9. detsembril kella 15.00-ks. Käesoleva eelnõu teine lugemine toimub neljapäeval, 11. detsembril.

Majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 2004. aasta 12. jaanuaril kella 14.00-ks.

Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Vabariigi Valitsuse algatatud kutseseaduse muutmise seaduse eelnõu (201 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 11. detsembril kella 10.00-ks.

Riigikogu võttis salajasel hääletusel 51 poolthäälega vastu õiguskantsleri esitatud otsuse õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamise kohta (199 OE). Otsuse kohaselt nimetati õiguskantsleri asetäitja-nõunikuks Õiguskantsleri Kantselei III osakonna juhataja-nõunik Madis Ernits. Otsuse vastu hääletas 4 ja erapooletuks jäi 3 Riigikogu liiget.

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 10. detsembril kella 18.00-ks.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside