Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu majanduskomisjoni algatatud kaubamärgiseaduse § 74 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 66 muutmise seaduse (205 SE).

Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Mõõdukate fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (137 SE). Rahanduskomisjoni ettepaneku poolt hääletas 55, vastu 26 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Eelnõu langes menetlusest välja.

Riigikogu võttis 79 poolthäälega vastu majanduskomisjoni algatatud kaubamärgiseaduse § 74 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 66 muutmise seaduse (205 SE). Seaduse kohaselt lükatakse kaubamärgiseaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse jõustumine 2004. aasta 1. jaanuarilt 1. maile. Käeolev seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE) teine lugemine. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele. Juhtivkomisjoni ettepanekul toimub nimetatud eelnõu kolmas lugemine käesoleva töönädala kolmapäeval, 17. detsembril.

Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Vabariigi Valitsuse algatatud kutseseaduse muutmise seaduse eelnõu (201 SE) teine lugemine. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele. Juhtivkomisjoni ettepanekul toimub nimetatud eelnõu kolmas lugemine käesoleva töönädala kolmapäeval, 17. detsembril.

Õiguskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Vabariigi Valitsuse algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 2. jaanuariks 2004 kella 16.00-ks.

Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud rahvahääletuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE) esimene lugemine. Muudatusettepanekud tuleb juhtivkomisjonile esitada 2. jaanuariks 2004 kella 16.00-ks.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside