Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Seadus täpsustab elektroonse Riigi Teataja kasutamist.

Riigikogu võttis vastu kaks seadust :

79 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Riigi Teataja seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (539 SE), mis täpsustab õigusaktide avaldamise korraldust, levitamist, elektroonilise Riigi Teataja pidamist ning ametlikes teadaannetes vigade parandamise korda. Riigilõivuseaduse muudatusega sätestatakse riigiasutuse vabastamine riigilõivust ametlike teadaannete esitamisel.

75 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud hasartmänguseaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja loteriiseaduse muutmise seadus (594 SE), mis muudab regulatsiooni, et anda hasartmängude ja loteriide üle teostatav järelevalve rahandusministeeriumilt maksu- ja tolliametile. Maksuhalduri pädevuses on ka hasartmängude korralduslubade väljaandmine, mis oli enne rahandusministeeriumi ülesandeks. Muudatuse vajadus tulenes maksu- ja tolliameti rollist ja täidetavate funktsioonide iseloomust, mistõttu oli nimetatud asutusele hasartmängu järelevalveasutusena tegutsemise ja ka korralduslubade andmise funktsioonide üleandmine praktiliselt otstarbekam. Tegevuslubade väljaandjaks jääb ka edaspidi valitsuse määratud 8-liikmeline komisjon, mille esimees on ametikoha järgi rahandusminister.

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (628 SE);

valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse § 60 muutmise seaduse eelnõu (627 SE).

Riigikogu katkestas valitsuse algatatud tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE) teise lugemise.

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (638 SE);

valitsuse algatatud kaitseväe distsiplinaarseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE);

valitsuse algatatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töö- ja kutsealast diskrimineerimist käsitleva konventsiooni (nr 111) ratifitseerimise seaduse eelnõu (640 SE);

valitsuse algatatud soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE).

* * *

Infotunnis vastas siseminister Kalle Laanet küsimusele Eesti politsei kohta.

Kultuuriminister Raivo Palmaru vastas küsimustele kultuuritöötajate palkade, Eesti-Vene kultuurisuhete, meedia tsensuuri, kultuuri ja kinnisvara ning rahvusringhäälingu loomise kohta.

Minister Paul-Eerik Rummo vastas küsimustele rahvusvähemuste ja lähiajaloo tutvustamise kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside