Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Infotunnis käsitleti 9 küsimust, võeti vastu 3 seadust, teisel lugemisel arutati 6 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Kaitseminister Margus Hanson vastas Sven Mikseri küsimusele Euroopa kaitsepoliitika, Trivimi Velliste küsimusele Sinimägede lahingute aastapäeva ja Enn Eesmaa küsimusele Eesti kaitsepoliitika perspektiivide kohta.

Keskkonnaminister Villu Reiljan vastas Ivari Padari küsimusele metsanduse ja Eiki Nestori küsimusele Keskkonnainvesteeringute Keskuse kohta.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen vastas Helir-Valdor Seederi küsimusele energeetika, Marika Tuusi küsimusele üüri piirimäära, Arno Rossmani küsimusele Ida-Virumaal Maakonna Arenduskeskuse moodustamise ja Kaarel Pürgi küsimusele endiste riigiettevõtete likvideerimise kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

75 poolthäälega võeti vastu põhiseaduskomisjoni algatatud rahvahääletuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus (206 SE). Seadus pikendab eelhääletamise aega ja täpsustab eelhääletamise korda.

77 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud lepingu Belgia Kuningriigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Portugali Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi vahel Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga ratifitseerimise seadus (77 SE). Leping kehtestab Eesti ja teiste liituvate riikide Euroopa Liiduga ühinemise tingimused.

70 poolhäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli ratifitseerimise seadus (186 SE). Cartagena protokolli eesmärk on reguleerida nüüdisbiotehnoloogia abil saadud muundatud elusorganismi piiriülest vedu ning aidata tagada turvalisust GMO käitlemisel, teisaldamisel ja kasutamisel, kui GMO võib avaldada kahjulikku mõju elustiku mitmekesisusele ja elustiku säästlikule kasutamisele ning inimese tervisele.

Riigikogu lõpetas järgmiste seaduste teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud jäätmeseaduse eelnõu (105 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud metsaseaduse, keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE). Mõõdukate fraktsiooni ettepanek teine lugemine katkestada ei leidnud toetust. Hääletustulemused: 7 poolt, 46 vastu.

Vabariigi Valitsuse algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud tarbijakaitseseaduse eelnõu (14 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud lifti ja köistee ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (171 SE).

Riigikogu katkestas järgmise eelnõu teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, kinnistusraamatuseaduse, tulundusühistuseaduse, kirikute ja koguduste seaduse ja vandetõlgi seaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 4. veebruar kell 18.00.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside