Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Võeti vastu 6 seadust ja 1 otsus. Kokku menetleti 12 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Peaminister Juhan Parts vastas Tõnis Lukase küsimusele haldusreformi, Andres Tarandi küsimusele energeetika, Ain Seppiku küsimusele valitsuse tööplaani, Katrin Saksa küsimusele valitsuse poliitika, Mai Treiali küsimusele toimetulekupiiri määra tõstmise, Toomas Alatalu küsimusele maavanemate ja Eiki Nestori küsimusele eripensionide kohta.

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimets vastas Mark Soosaare küsimusele haridusosakute ja Andres Herkeli küsimusele õpetajate palkade kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

78 poolthäälega (5 vastu) võeti vastu Riigikogu liikmete Evelyn Sepa, Ain Seppiku, Mihhail Stalnuhhini ja Vladimir Velmani algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seadus (68 SE). Seadus sätestab lühendatud tähtajad, mis on seotud Eesti kodakondsuse saamiseks ja taastamiseks esitatavate dokumentide läbivaatamisega, mille tulemusena kiireneb kodakondsuse saamise ja taastamise protsess.

61 poolthäälega (29 vastu) võeti vastu Isamaaliidu fraktsiooni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus (138 SE). Seadus näeb ette erakondade avatud nimekirjadele ülemineku. Vähemalt ühe mandaadi saanud erakonna nimekirjas reastatakse kandidaadid ümber vastavalt saadud häälte arvule. Valituks osutuvad parima valimistulemusega kandidaadid.

58 poolthäälega võeti vastu Euroopa asjade komisjoni ja väliskomisjoni algatatud Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seadus (177 SE). Seadus loob õigusliku aluse osalemiseks Euroopa Liidu otsustusprotsessis. Seaduses on fikseeritud Riigikogu pädevus Euroopa Liidu asjades, Riigikogu juhtimis- ja tööorganite vaheline pädevuse jaotus nende menetlemisel ja EL asjade menetlemise kord. Riigikogu alatiste komisjonide nimistusse lisandus Euroopa Liidu asjade komisjon.

62 poolthäälega (1 vastu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud tarbijakaitseseadus (14 SE). Seadus reguleerib tarbijale kauba või teenuse pakkumist ja müümist või muul viisil turustamist kaupleja poolt, määrab kindlaks tarbija kui kauba või teenuse ostja ja kasutaja õigused, sätestab tarbijakaitse korralduse ja järelvalve ning vastutuse seaduse rikkumise eest.

62 poolthäälega (1 vastu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud kaubandustegevuse seadus (164 SE). Seadus sätestab kaubandustegevuse alused ja korra, järelvalve teostamise korralduse ning vastutuse seaduse rikkumise eest.

62 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud majandustegevuse registri seadus (165 SE). Seadus sätestab majandustegevuse registri andmete koosseisu, majandustegevuse registri pidamise ja selle järelvalve teostamise üldised alused.

Riigikogu võttis vastu järgmise otsuse:

57 poolthäälega võeti vastu Eesti Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsus ”Riigikogu otsuse ”Riigikogu Euroopa asjade komisjoni moodustamine” muutmine” (218 OE). Komisjoni liikmeks Maret Maripuu asemele nimetati Silver Meikar.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (230 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg riigikaitsekomisjonile on 26. veebruar kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu (208 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 12. märts kell 16.45.

Vabariigi Valitsuse algatatud pakendiaktsiisi seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (223 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 26. veebruar kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kultuurikomisjonile on 26. veebruar kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni ning selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (232 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg sotsiaalkomisjonile on 18. veebruar kell 12.00.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside