Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Infotunnis käsitleti 9 teemat. Võeti vastu 1 seadus. Menetleti 12 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Kultuuriminister Urmas Paet vastas Tõnis Lukase küsimusele spordi rahastamise, Mark Soosaare küsimusele kultuurivaldkondade maksustamise, Eldar Efendijevi küsimusele Eesti linnuste ja Katrin Saksa küsimusele laulupeoliste toetamise kohta.

Justiitsminister Ken-Marti Vaher vastas Toomas Alatalu küsimusele süü- ja väärtegude avalikustamise, Katrin Saksa küsimusele korruptsiooniga võitlemise ja Andres Herkeli küsimusele ”Vali kord” kohta.

Minister Paul-Eerik Rummo vastas Tõnis Lukase ja Eiki Nestori küsimustele paljulapseliste perede toetamise ning Eldar Efendijevi ja Katrin Saksa küsimustele Narva kohtumise kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

43 poolthäälega (28 vastu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud liikluskindlustuse seaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE). M uudatused vähendavad kehtiva seaduse rakendamisel ilmnenud tõlgendusvaidlusi, tagavad täielikumalt liikluskahju kannatanud isiku õigused ning arendavad edasi liikluskindlustuse süsteemi ja viivad selle kooskõlla Euroopa Ühenduse õigusega.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud majandustegevuse registri seaduse ja kaubandustegevuse seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (166 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, kinnistusraamatuseaduse, tulundusühistuseaduse, kirikute ja koguduste seaduse ja vandetõlgi seaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud perekonnaseaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse eelnõu (191 SE).

Riigikogu katkestas järgmise eelnõu teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud lõhkematerjaliseaduse eelnõu (73 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 25. veebruar kell 18.00.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud toote ohutuse seaduse eelnõu (220 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 27. veebruar kell 12.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (224 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 4. märts kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse eelnõu (236 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 25. veebruar kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (237 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 25. veebruar kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud loomatauditõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg maaelukomisjonile on 4.märts kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg maaelukomisjonile on 20. veebruar kell 16.00.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside