Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Infotunnis käsitleti 10 teemat, võeti vastu 3 seadust, kokku menetleti 24 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Peaminister Juhan Parts vastas Helir-Valdor Seederi küsimusele elektrihinna, Andres Tarandi küsimusele eelarve täitmise, Andres Herkeli küsimusele koalitsiooni erastamispoliitika, Katrin Saksa küsimusele palgapoliitika, Eiki Nestori küsimusele Eestist tööjõu lahkumise ja Kadi Pärnitsa küsimusele võõrtööjõu kasutamise kohta.

Rahandusminister Taavi Veskimägi vastas Toivo Tootseni küsimusele ikalduskahju, Mihhail Stalnuhhini küsimusele tuludeklaratsiooni täitmise ja Tõnis Lukase küsimusele hariduse rahastamise kohta.

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimets vastas Vello Tafenau küsimusele hariduskulude jaotuse kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

64 poolt (3 erapooletut) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud küttegaasi ohutuse seaduse muutmise seadus (169 SE). Seadus täiendab ja parandab küttegaasiseadmete ja ””paigaldiste regulatsiooni, muudab tööstusseadmete regulatsiooni ning täpsustab seaduses esinevaid mõisteid. Seadusesse lisati volitusnormid vedelgaasiregulatsiooni kehtestamiseks ning muudeti gaasipaigaldise kaitsevööndite käsitlust ja tehnilise kontrolli korraldust. Seadus eesmärgiks on viia seadus vastavusse Euroopa Liidu vastava õigusega.

66 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus (191 SE). Seaduse eesmärk on tagada teenuste osutamiseks välisriigist Eestisse lähetatud töötajate õiguste kaitse ning teenuse osutamisega tegelevate tööandjate aus konkurents.

64 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud loomatauditõrje seaduse muutmise seadus (252 SE). Seadus teeb muudatused kehtivas seaduses s eoses Eesti liitumisega Euroopa Liiduga 1. mail 2004. ja lahendab Euroopa Liidu õigusaktide harmoniseerimise käigus ilmnenud probleemid.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud lõhkematerjaliseaduse eelnõu (73 SE).

Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse ühendatud eelnõu (22 SE ja 256 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud toote ohutuse seaduse eelnõu (220 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud pakendiaktsiisi seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (223 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse koodeksi, kriminaalhooldusseaduse ja kohtute muutmise seaduse eelnõu (196 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse eelnõu (236 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (237 SE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Isamaaliidu fraktsiooni algatatud valimisseaduste ja rahvahääletuse seaduse muutmise seaduse eelnõu poliitikareklaami ja valimiskampaania kulude piiramiseks (234 SE). Põhiseaduskomisjon tegi juhtivkomisjonina ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Hääletustulemused: 33 poolt, 34 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu esimene lugemine lõpetati. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 6. aprill kell 18.00.

Isamaaliidu fraktsiooni algatatud reklaamiseaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE). Põhiseaduskomisjon tegi juhtivkomisjonina ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Hääletustulemused: 35 poolt, 35 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu esimene lugemine lõpetati. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 6. aprill kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud üleliigse laovaru eest makstava tasu seaduse eelnõu (272 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 18. märts kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg maaelukomisjonile on 24. märts kell 16.00.

Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” eelnõu (274 OE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg riigikaitsekomisjonile on 31. märts kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud ”Eesti Vabariigi valitsuse, NATO arendusstaabi ülemjuhatuse ja Liitlasvägede Euroopa ülemjuhatuse peakorteri vastastikuse mõistmise memorandumi vastuvõtva riigi panuse kohta NATO operatsioonide läbiviimisel” ratifitseerimise seaduse eelnõu (276 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg riigikaitsekomisjonile on 31. märts kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud lepingu Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi osalemise kohta Euroopa Majanduspiirkonnas ratifitseerimise seaduse eelnõu (278 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 31. märts kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud riigi õigusabi seaduse eelnõu (249 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 31. märts kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjonile on 24. märts kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud looduskaitseseaduse eelnõu (279 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskkonnakomisjonile on 24. märts kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud autoveoseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (288 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 24. märts kell 12.00.

Riigikogu ei võtnud muutmata kujul vastu

Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadust. Hääletustulemused: O poolt, 74 vastu. Seadust muudetakse. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 18. märts kell 10.30.

Istung lõppes kell 21.15.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside