Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Võeti vastu üks otsus, kokku menetleti 4 eelnõu teisel ja 3 eelnõu esimesel lugemisel.

Riigikogu võttis vastu:

Kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse ””Eesti Rahvusraamatukogu Nõukogu liikmete nimetamine” muutmine” (296 OE). Ülo Vooglaiu asemel nimetati Rahvusraamatukogu Nõukogu liikmeks Siiri Sisask.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (258 SE).

Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse teistkordse menetlemise. Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni, Keskerakonna fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni poolt esitati ettepanek teise lugemise katkestamiseks. Ettepanek toetust ei leidnud (vastu 49, poolt 32).

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud kutseõppeasutuse seaduse § 31 muutmise seaduse eelnõu (266 SE).

Riigikogu katkestas järgmise eelnõu teise lugemise:

Rahvaliidu fraktsiooni ning Res Publica fraktsiooni ettepanekul Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi ja Tõnis Lukase algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44¹ muutmise seaduse eelnõu (179 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kultuurikomisjonile on 6. aprill kell 18.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kultuurikomisjonile on 6. aprill kell 18.

Keskkonnakomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (265 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 6. aprill kell 18.

Riigikogu hääletas menetlusest välja

Õiguskomisjoni ettepanekul Riigikogu liikmete Kaarel Pürgi ja Mihhail Stalnuhhini algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (233 SE).

Riigikogu pressitalitus

23. märts 2004

Lisainfo: Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside