Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vastu võeti 2 seadust, kokku menetletti 6 seaduseelnõu.

Riigikogu võttis vastu

75 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse (284 SE). Seadusega kooskõlastatakse vastavat regulatsiooniala Euroopa Liidu õigusaktidega. Muu hulgas on muudetud kaupade vaba liikumise põhimõttega vastuolus olnud sätteid.

70 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku statistika seaduse ja andmekogude seaduse muutmise seaduse (255 SE). S eadusega täiendatakse riikliku statistika tootmise regulatsiooni: andmete kogumist, töötlemist ja avaldamist puudutavaid sätteid.

Riigikogu katkestas

Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (263 SE) teise lugemise. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 12. aprill kell 11.

Riigikogu lõpetas

Riigikogu liikmete Tiit Mae, Vello Tafenau, Jüri Saare, Jaanus Rahumägi ja Märt Raski algatatud meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (271 SE) esimese lugemise. Muudatusettepanekute tähtaeg majanduskomisjonile on 15. aprill kell 12.

Riigikogu hääletas menetlusest välja

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud töö- ja puhkeaja seaduse § 6 ja § 23 muutmise seaduse eelnõu (241 SE).

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kollektiivlepingu seaduse § 6 muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (246 SE).

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside