Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Võeti vastu üks seadus ja otsus, kokku menetleti 11 eelnõu.

Riigikogu võttis vastu

72 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud tolliseaduse (280 SE). Seaduse eesmärk on reguleerida seda osa tollieeskirjade valdkonnast, mis jääb Eesti kui ELi liikmesmaa siseriiklikusse pädevusse. Muu hulgas sätestab seadus haldusmenetlusega seotud taotlustele vastamise tähtaegu ja viisi, vaidemenetluse üksikasju, tolliagentuuride tegevusega seonduvat, tollikontrolli meetmeid, tollivõla tagamise regulatsiooni, vastutust tollieeskirjade rikkumise eest. Reguleeritud on ka toimingud konfiskeeritud, hõivatud või riigi omandisse ülekantud kaubaga.

33 poolthäälega (1 vastu) Vabariigi Presidendi esitatud Riigikogu otsuse ”Uno Lõhmuse Riigikohtu esimehe ametist vabastamine” (316 OE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise

Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (263 SE).

Isamaaliidu fraktsiooni ja Riigikogu liikme Tiit Matsulevitši algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (229 SE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise

Vabariigi Valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg maaelukomisjonile on 13. aprill kell 14.

Vabariigi Valitsuse algatatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse eelnõu (327 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg maaelukomisjonile on 15. aprill kell 10.

Vabariigi Valitsuse algatatud väetiseseaduse, riigilõivuseaduse ja saastetasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg maaelukomisjonile on 15. aprill kell 10.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja otsuse Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise kohta muutmise seaduse eelnõu (330 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg sotsiaalkomisjonile on 14. aprill kell 18.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi järgmised eelnõud

Rahanduskomisjoni ettepanekul Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (239 SE).

Rahanduskomisjoni ettepanekul Isamaaliidu fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (242 SE).

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti tööhõive probleemide läbitöötamiseks” eelnõu (260 OE).

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside