Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Elektroonilist hääletamist puudutav seadus läheb muutmisele.

Riigikogu ei võtnud muutmata kujul vastu Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadust, mille peamine eesmärk on reguleerida elektroonilist hääletamist. Hääletustulemus: 45 poolt, 41 vastu. Seaduse vastuvõtmiseks oleks vaja olnud 51 häält. Seadus läheb muutmisele ning muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 15. juuni kell 18.

Riigikogu võttis vastu kaks seadust:

69 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (628 SE), mis muudab kaitseväeteenistuse seadust, riigikaitseliste sundkoormiste seadust, rahvastikuregistri seadust, konsulaarseadust ning avaliku teenistuse seadust. Nimetatud seaduste muutmise vajadus tulenes kavandatavatest muudatustest kutsealuste aja- ja asendusteenistusse kutsumisel ning sellega seotud kaitseväeteenistuskohustuslaste arvelevõtmise korraldamisel, kaitseministeeriumi valitsemisalas asuvate hallatavate riigiasutuste riigikaitseosakondade ümberkorraldamisest Kaitseressursside Ametiks.

70 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse § 60 muutmise seadus (627 SE), mis täiendab seaduse § 60 lõikes 2 sätestatud kaitseministeeriumi valitsemisala valitsusasutusega Kaitseressursside Amet.

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE);

valitsuse algatatud struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (630 SE).

Riigikogu lõpetas viie eelnõu esimese lugemise:

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (650 SE);

valitsuse algatatud kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, täitemenetluse seadustiku, teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE);

valitsuse algatatud raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (648 SE);

valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti säästva arengu riikliku strateegia ”Säästev Eesti 21” kinnitamine” eelnõu (619 OE);

valitsuse algatatud Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (649 SE).

* * *

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip küsimustele tulevaste eelarvete, maksupoliitika ja tervishoiu rahastamise kohta. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps vastas küsimustele õpetajate palkade ja pearahasüsteemi kohta. Kaitseminister Jaak Jõerüüt vastas küsimustele Iraagi missiooni ja riigikaitsekulutuste kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside