Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Toimus olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.

Riigikogu istungil arutati täna olulise tähtsusega riiklikku küsimust ”Eesti haridussüsteemi areng ”” probleemid ja lahendused”.

Arutelu avas kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna, tuues välja komisjonis määratletud olulisemad haridusprobleemid. Nendeks on õppesisu mittevastavus õpilaste, ühiskonna ja tööturu vajadustele, haridusvõimaluste ebavõrdsus, hariduspoliitikat kujundavate organite pädevus haridusprotsesside juhtimisel ning õpetajate professionaalsus ja nende töö väärtustamine. Aarna rõhutas, et haridussüsteemi arengu kavandamisel ei saa lähtuda ainult probleemidest vaid selginenud peab olema visioon. ”Iga inimese annete ja loovuse erinevate vormide elukestvaks arenguks tingimuste loomine peaks olema haridussüsteemi missiooniks,” rõhutas ta.

Sarnaseid kitsaskohti märkisid haridusvaldkonna kaardistamisel oma sõnavõttudes ka fraktsioonide esindajad. Teravat uuenduste vajadust tõdeti õppesisu, egalitaarse haridussüsteemi ning inimressursi arendamise osas. Esitati põhimõtteid, ettepanekuid ja teese hariduspoliitika kujundamiseks rõhutades nii riikliku terviklahenduse kui individuaalse lähenemise olulisust õpetamisprotsessis.

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimets märkis oma sõnavõtus, et kõiki rahuldavaid lahendusi hariduse reformimisel pole võimalik leida. ”Liiga suured on erinevused arusaamiste vahel, millise mudeli järgi peaks hariduspoliitikat Eestis ellu viima, millisel määral tuleks eelistada tsentraliseeritud või koolikeskset haridusküsimuste lahendamise teed.” Samuti rõhutas minister, et muudatused hariduselu korralduses saavad olla ainult süsteemsed, millele peab eelnema protsessi kõiki aspekte hõlmav analüüs.

Istung lõppes kell 13.08.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside