Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Infotunnis käsitleti 9 teemat, võeti vastu 1 seadus, kokku menetleti 17 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Regionaalminister Jaan Õunapuu vastas Helir-Valdor Seederi ja Vilja Savisaare küsimustele regionaalpoliitika, Eiki Nestori küsimusele maavanemate määramise, Ain Seppiku küsimusele kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise eelnõu ja Katrin Saksa küsimusele regionaaltoetuste kohta.

Justiitsminister Ken-Marti Vaher vastas Toomas Alatalu küsimusele baltisakslaste omandi, Mihhail Stalnuhhini küsimusele Riigikogu kodukorra ja Andres Herkeli küsimusele represseeritud isikute soodustuste kohta.

Siseminister Margus Leivo vastas Trivimi Velliste küsimusele päästeteenistuse kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmise seaduse:

62 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud välisõhu kaitse seadus (294 SE). Seadus reguleerib tegevust, millega kaasneb välisõhu keemiline või füüsikaline mõjutamine, osoonikihi kahjustamine või kliimamuutust põhjustavate tegurite ilmnemine.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (337 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud riigisaladuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud biotsiidiseaduse eelnõu (318 SE).

Riigikogu katkestas järgmise eelnõu teise lugemise:

Ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (328 SE) teise lugemise katkestamiseks tegi Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsioon. Hääletustulemused: 55 poolt, 2 erapooletut. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 7. mai kell 12.00.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 19. mai kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning sellest tulenevalt välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 19. mai kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud meditsiiniseadme seaduse eelnõu (336 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg sotsiaalkomisjonile on 12. mai kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kultuurikomisjonile on 19. mai kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (334 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kultuurikomisjonile on 10. mai kell 10.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (319 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 12. mai kell 12.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Portugali Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (320 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 12. mai kell 12.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Horvaatia Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (321 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 12. mai kell 12.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (322 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 12. mai kell 12.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Šveitsi Liidunõukogu vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (331 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 12. mai kell 12.00.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi järgmised eelnõud:

Ettepaneku Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (270 SE) tagasilükkamiseks tegi sotsiaalkomisjon. Hääletustulemused: 39 poolt, 10 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Ettepaneku Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE) tagasilükkamiseks tegi Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsioon. Hääletustulemused: 45 poolt, 15 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside