Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vastu võeti 2 seadust ja 1 otsus, kokku menetleti 8 eelnõu, neist üks hääletati menetlusest välja.

Riigikogu ees andis ametivande asendusliikmena Riigikogu liikmeks asunud Keit Pentus.

Võeti vastu järgmised seadused:

64 poolthäälega Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seadus (337 SE). Seadusega muudetakse uut käibemaksuseadust (RT I 2003, 82, 554), sätestatakse nullmäär vabatsooni paigutatavale ja seal asuvatele kaupadele. Samuti sätestatakse käibemaksu nullmäär välistransiidi tolliprotseduuril olevate kaupade veo teenusele.

62 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud riigisaladuse seaduse muutmise seadus (308 SE). Seadusega määratletakse välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide salastatud teabe tunnused, sätestatakse õiguslik alus teiste riikide salastatud teabe kaitsmiseks ja töötlemiseks võrdselt riigisaladusega. Seaduse eesmärk on kehtivate regulatsioonide vastavusse viimine NATO ja EL-i põhimõtete ning normidega.

Võeti vastu otsus:

62 poolthäälega (1 vastu) Riigikohtu esimehe esitatud Riigikogu otsus ”Peeter Jerofejevi Riigikohtu liikmeks ametisse nimetamine” (317 OE).

Lõpetati järgmiste eelnõude teine lugemine:

Riigikogu liikmete Jaak Alliku, Kaarel Pürgi, Indrek Raudse, Katrin Saksa,
Helir-Valdor Seederi ja Andres Taimla algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE).

Riigikogu liikmete Tiit Mae, Vello Tafenau, Jüri Saare, Jaanus Rahumägi ja Märt Raski algatatud meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (271 SE).

Lõpetati järgmiste eelnõude esimene lugemine:

Riigikogu liikmete Kadi Pärnitsa ja Eiki Nestori algatatud mereteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 13. mai kell 12.

Euroopa Liidu asjade komisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (347 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg Euroopa Liidu asjade komisjonile on 10. mai kell 11.

Menetlusest lükati tagasi järgmine eelnõu:

majanduskomisjoni ettepanekul 36 poolthäälega (vastu 20) Isamaaliidu fraktsiooni algatatud ”Elektrituruseaduse muutmise seaduse ebaõiglaste võrgutasude välistamiseks” eelnõu (293 SE).

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside