Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Infotunnis käsitleti 9 teemat, võeti vastu 3 seadust, kokku menetleti 13 eelnõu.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele.

Peaminister Juhan Parts vastas Katrin Saksa küsimusele kodakondsuspoliitika, Ain Seppiku küsimusele riigihangete muudatuste, Kaarel Pürgi küsimusele represseeritute soodustuste, Kadi Pärnitsa küsimusele Ida-Virumaa tööhõive, Trivimi Velliste küsimusele Eesti lähiajaloo käsitluse, Eiki Nestori küsimusele Eesti riigi esindamise ja Toomas Alatalu küsimusele referendumi kohta.

Kultuuriminister Urmas Paet vastas Tõnis Lukase küsimusele kultuuriobjektide ehitamise ja Mark Soosaare küsimusele välismaal eesti kultuuri esindamise kohta.

Ametivande andis Riigikogu asendusliige Kristen Michal.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

57 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud biotsiidiseadus (318 SE). Seadus kehtestab nõuded biotsiidide ohutuks käitlemiseks, et kaitsta inimeste ja loomade tervist, keskkonda ning vara. Biotsiidide ohutu käitlemise eelduseks ja turule lubamiseks on biotsiidide kohustuslik loa saamine ja registreerimine, mis loob aluse nende sihipäraseks ja kontrollitud käitlemiseks riigis.

56 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Balti Pataljoniga seotud välislepingute lõpetamise seadus (283 SE). BALTBAT loodi aastal 1994, see oli esimene Eesti, Läti ja Leedu vaheline kaitsealane koostööprojekt. BALTBAT on olnud edukas, hiljem on selle eeskujul käivitunud mitmed kolmepoolsed projektid nagu näiteks Balti kaitsekolledž (BALTDEFCOL), Balti miinitõrjeeskaader (BALTRON), Balti õhuseire süsteem (BALTNET) ning mitmed väiksemamahulised projektid. Eesti, Läti ja Leedu Kaitseministeeriumide ja kaitseväelaste hinnangul on BALTBAT tänaseks oma algselt seatud põhieesmärgid täitnud ning puudub vajadus projekti senisel kujul jätkata. Seoses sellega lõpetati Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigi vaheline ühise rahuvalveüksuse loomise ja formeerimise kokkulepe.

54 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise kriminaalasjades vastastikuse õigusabi konventsiooniga ühinemise seadus (275 SE). Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline kriminaalasjades vastastikuse õigusabi konventsioon on sõlmitud 29. mail 2000. aastal Brüsselis ning selle eesmärk on võimaldada Euroopa Liidu liikmesriikidel tõhustada koostööd kriminaalasjade eeluurimisel ja kohtulikul menetlusel.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse, ülikooliseaduse, Tartu Ülikooli seaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud telekommunikatsiooniseaduse ja julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (295 SE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (335 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg õiguskomisjonile on 26. mai kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütuse seaduse ja vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg majanduskomisjonile on 19. mai kell 12.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, kohalike maksude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 14. mai kell 16.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg riigikaitsekomisjonile on 26. mai kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 19. mai kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud riigivastutuse seaduse ja põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg põhiseaduskomisjonile on 26. mai kell 18.00.

Riigikaitsekomisjoni algatatud rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE). Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg riigikaitsekomisjonile on 17. mai kell 10.00.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside