Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Võeti vastu 3 seadust, 347 SE jäi vastu võtmata koosseisu häälteenamuse puudumise tõttu.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

57 poolthäälega (1 erapooletu) riigikaitsekomisjoni algatatud rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse (341 SE). Seadus viib omavahel kooskõlla rahuaja riigikaitse seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse normid, mis võimaldavad julgeolekupoliitika aluste arutelu Riigikogus vastavalt Riigikogu kodukorra seadusele.

52 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (356 SE). Seaduse eesmärk on tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse normide kohandamine Euroopa Liidu Nõukogu direktiividega.

57 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse (334 SE). Seadusega täpsustatakse Euroopa Liidu liikmesriikidest ebaseaduslikult väljaviidud ja Eesti territooriumile sattunud kultuuriväärtuste tagastamise regulatsiooni.

Riigikogu ei võtnud vastu:

Euroopa Liidu asjade komisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide seaduse täiendamise seaduse eelõu (347 SE). Seaduse eelnõu vastuvõtmiseks oli vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus (51 häält), eelnõu vastuvõtmise poolt oli ainult 37 Riigikogu liiget.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside