Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Võeti vastu 5 seadust, kokku menetleti 7 eelnõu.

Riigikogu kuulas ära Riigikohtu esimehe kt, halduskolleegiumi esimehe Tõnu Antoni ettekande kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

46 poolthäälega Riigikogu liikmete Kadi Pärnitsa ja Eiki Nestori algatatud mereteenistuse seaduse muutmise seaduse (298 SE). Seaduse eesmärk on tagada riiklik järelvalve töötingimuste üle merel ning viia mereteenistuse seadus vastavusse rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsioonidega.

46 poolthäälega keskkonnakomisjoni algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse (390 SE). Seadusega taastatakse tehnilistel põhjustel seadusest esialgselt kaduma läinud säte, mille järgi tegevusel, mille eest makstakse loodushoiutoetust, ei ole ettevõtlusega seotud tähendust ning mis on seetõttu vabastatud maksustamisest.

47 poolthäälega Riigikogu liikmete Vello Tafenau, Henn Pärna, Olav Aarna ja Rein Aidma algatatud saastetasu seaduse muutmise seaduse (375 SE). Seadus muudab põlevkivikeemiatööstuse maksustamist saastetasuga. Seadus lisab saastetasu seadusesse põhimõtteliselt uusi tegevusi, mille puhul on võimalik taotleda saastetasude asendamist keskkonnakaitseliste investeeringutega.

49 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud konventsiooni tulevasest mitmepoolsest koostööst kalanduse valdkonnas Atlandi ookeani loodeosas denonsseerimise seaduse (396 SE). Eesti ratifitseeris konventsiooni tulevasest mitmepoolsest koostööst kalanduse valdkonnas Atlandi ookeani loodeosas 10. veebruaril 1993. Tulenevalt Euroopa Liidu laienemisprotsessist ja EL ühinemisakti artikli 6 lõikest 12 peavad uued liikmesriigid ühinemiskuupäevaks või võimalikult kiiresti pärast seda välja astuma sellistest rahvusvahelistest kalandusorganisatsioonidest, milles osaleb ka Euroopa Ühendus.

48 poolthäälega Vabariigi Valitsuse algatatud naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokollidega ühinemise seaduse (405 SE). Seaduse vastuvõtmisega ühineb Eesti Vabariik 1992. aasta protokollidega, millega muudetakse naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelist konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelist konventsiooni.

Riigikogu lõpetas õiguskomisjoni algatatud relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE) teise lugemise.

Rahanduskomisjoni ettepanekul (37 poolt, 12 vastu) lükkas Riigikogu menetlusest välja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (340 SE).

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside