Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis muutmata kujul vastu presidendi poolt välja kuulutamata jäetud üüri piirmäära tühistava seaduse. Ametivande andsid 4 Riigikogu liikmeks asunud asendusliiget.

Riigikogu ees andsid ametivande asendusliikmetena Riigikogu liikmeteks asunud Helle Kalda, Mait Klaassen, Raivo Paavo ja Jüri Tamm.

Riigikogu võttis 47 poolthäälega (vastu 36) muutmata kujul vastu Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud elamuseaduse ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse §12¹ muutmise seaduse. Seaduse eesmärgiks on tunnistada elamuseaduses kehtetuks sätted, mis puudutavad kohaliku omavalitsuse volikogu poolt munitsipaalomandis olevatele eluruumidele kehtestatud üüri piirmäärade laienemist õigusjärgsetele omanikele tagastatud eluruumidele, et kõrvaldada seadusest eraomandi valdamist kitsendav piirang. Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadust täiendati sättega, mille kohaselt üüri piirmäära kehtetuks tunnistamisest tuleneva üüri tõstmine ning selle vaidlustamine toimub võlaõigusseaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.

Pressitalitus

Tagasiside