Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu valis sügishooaja avaistungil esimeseks aseesimeheks Rein Langi ja aseesimeheks Peeter Kreitzbergi.

Erakorralisel valimisel esitati kandidaatideks Rein Lang, Toomas Varek ja Peeter Kreitzberg.

Salajasel hääletamisel valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks Rein Lang (39 poolthäält) ja aseesimeheks Peeter Kreitzberg (29 poolthäält). Toomas Varek sai (28 poolthäält) ja ei osutunud valituks.

Riigikogu täiskogu IV istungjärgu avamisel esinesid kõnega Riigikogu esimees Ene Ergma ja Vabariigi President Arnold Rüütel.

Riigikogu ees andsid ametivande asendusliikmed Mart Nutt, Tõnu Kõiv ja Mihhail Lotman. Ametivande andsid ka Riigikohtu esimees Märt Rask ning majandus-ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip.

Peaminister Juhan Parts vastas kolmele arupärimisele.

Riigikogu liikmed Vilja Savisaar, Eldar Efendijev, Ain Seppik, Toomas Varek, Mihhail Stalnuhhin, Vladimir Velman ja Toivo Tootsen esitasid 13. mail arupärimise võimalike seaduserikkumiste kohta seoses kütuseaktsiisist kogutavate vahendite jaotamisega läbi riigieelarve (nr 70).

Arupärimise tekst on internetis: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=041340001&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11

Arupärijate nimel esinenud Toomas Varek märkis.” Eesti Vabariigi teeseadus sätestab täna üheselt, et riik peab kütuseaktsiisist laekuvast rahast 75% ulatuses finantseerima teede ja tänavate ehitust ning nende korrashoidu. Tegelikult suunatakse aktsiisivahenditest täna teedele vaid ca 50%. Aktsiisiraha mittesihipärase kasutamise varjamiseks kasutab valitsus Euroopa Liidu abirahasid. Samuti ei ole valitsus senini esitatud etteheidetele kahjuks kuidagi vastanud. Ajakirjandus on korduvalt juhtinud tähelepanu maanteede halvale olukorrale Tallinnas ja seda ka üleriigiliselt.”

Peaminister vastas arupärijatele muuhulgas: ”Me oleme jätkuvalt seisukohal, et teehoiu kulude üldsumma, mis määratakse seaduses sätestatud ulatuses rahastamise allikatena on võimalik lisaks riigi tuludele kasutada ka Euroopa Liidu eelstruktuurifondide, struktuurifondide sihtotstarbelisi toetusi teede ehituseks ja remondiks. Vastavalt riigieelarve seadusele on kõik välistoetused riigieelarve osa.”

11 Riigikogu liiget esitasid 19. mail arupärimise riigieelarvega Vabariigi Valitsusele pandud kohustuste täitmise kohta (nr 75).

Arupärimise tekst on internetis: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=041450009&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11

14 Riigikogu liiget esitasid 3. juunil arupärimine Niguliste kiriku tagastamise kohta (nr 85).

Arupärimise tekst on internetis: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=041560005&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11

Justiitsminister Ken-Marti Vaher vastas Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Helir-Valdor Seederi ja Tunne Kelami poolt 13. mail esitatud arupärimisele okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadusega ettenähtud soodustuste tegeliku rakendamise kohta (nr 71).

Arupärimise tekst on internetis: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=041450010&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11

Sotsiaalminister Marko Pomerants vastas Riigikogu liikmete Marika Tuusi, Heimar Lengi ja Küllo Arjaka poolt 18. mail esitatud arupärimisele Eesti Haigekassa nõukogu 16. aprillil toimunud koosoleku kvoorumi ja otsuste kohta (nr 74).

Arupärimise tekst on internetis: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=041390005&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11

Rahandusminister Taavi Veskimägi vastas kolmele arupärimisele.

Riigikogu liikmed Evelyn Sepp, Ain Seppik, Vladimir Velman, Toivo Tootsen, Jüri Šehovtsov ja Enn Eesmaa esitasid 12. mail arupärimise riigi rahaliste kohustuste täitmise kohta Tallinna ja teiste kohalike omavalitsuste ees (nr 68).

Arupärimise tekst on internetis: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=041330005&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11

11 Riigikogu liiget esitasid 19. mail arupärimise välisabivahendite kasutamise kohta (nr 78).

Arupärimise tekst on internetis: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=041450006&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11

Riigikogu liikmed Ain Seppik, Evelyn Sepp, Toivo Tootsen, Vladimir Velman ja Arnold Kimber esitasid 20. mail arupärimise sadamatasude tõstmise kohta (nr 79).

Arupärimise tekst on internetis: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=041450005&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11

Vastused kõikidele nimetud arupärimistele leiate Riigikogu istungi stenogrammist, mille interneti aadress on järgmine: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

* * *

Töönädala päevakorrast arvati juhtivkomisjonide ettepanekul välja kaks eelnõu: sotsiaalkomisjoni taotlusel Riigikogu liikmete Siiri Oviiri ja Kaarel Pürgi algatatud sotsiaalhoolekande seaduse § 22 täiendamise seaduse eelnõu (344 SE) ja põhiseaduskomisjoni taotlusel Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE).

Istung lõppes kell 20.00

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside