Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuulati ära vastused kahele arupärimisele.

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastas Riigikogu liikmete Jaanus Marrandi, Harri Õunapuu, Sven Mikseri, Mark Soosaare ja Olev Laanjärve poolt 3. juunil esitatud arupärimisele üleliigse laovaru tasu kohta (nr 84).

Põllumajandusminister teatas, et ajavahemikul 1. mai 2003 kuni 30. aprill 2004 imporditi Eestisse vabasse ringlusse 160 000 tonni suhkrut. Ülalnimetatud perioodil imporditud suhkru kogus ületas 2,3 korda kolme eelmise aasta keskmist impordimahtu. Suhkru puhul esitas põllumajandusministeerium nõutud andmed Euroopa Komisjonile 31. juuliks 2004.

31. oktoobriks peab Euroopa Komisjon tegema otsuse suhkru üleliigse laovaru suuruse kohta, mille uued liikmesriigid peavad aasta jooksul turult kõrvaldama. Turult kõrvaldamise all peetakse silmas, kas väljavedu kolmandatesse riikidesse ilma eksporditoetuseta või ümbertöötlemist kütteaineks või loomasöödaks. Kui seda ei ole suudetud teha, rakendub trahv, mis võib olla kuni 9 krooni kilogrammi kohta. On suur oht, et Euroopa Komisjon käsitleb üleliigse laovaruna kogu tavapärasest suuremat importi. Põllumajandusminister märkis: ”Sel juhul on summa orienteeruvalt 800 miljonit krooni.”

Tuiksoo informeeris Riigikogu, et teiste põllumajandustoodete osas peame esitama andmed laovarude kohta 31. oktoobriks, mistõttu pole tal veel võimalik anda ka täpset ülevaadet üleliigsete laovarude suuruse kohta. Kuid ka nende puhul on vaja esitada andmed väliskaubanduse kohta ja kui on jälgitav importi oluline kasv enne liitumist, võidakse seda käsitleda samuti üleliigse laovaruna.

Arupärimise tekst on internetis: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=041560007&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11

Eesti Panga president Vahur Kraft vastas Isamaaliidu fraktsiooni poolt 28. juunil esitatud arupärimisele NSV Liidu välispangas külmutatud korrespondentkontode kohta (nr 91).

Kraft selgitas, et NSVL-i Vnešökonompangas kontode blokeerimise tegelikke asjaolusid kirjeldab Riigikogus 20. jaanuaril 1993 üksmeelselt vastu võetud otsus NSVL-i välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade kontode kohta. Otsuse põhjenduse kohaselt oli VEB-Fondi asutamine ja muude panganduse korrastamisega seotud abinõude rakendamine vajalik seoses Vene Föderatsiooni sanktsioonidega Eesti pankade vastu, millega nende pankade korrespondentkontod külmutati määramata ajaks. Lisaks sellele on Vene pool korduvalt osundanud, et külmutatud kontodega seonduv on Eesti-Vene valitsuste vaheliste läbirääkimiste küsimus.

Eesti Panga president kinnitas Riigikogule: ”Mingisuguseid summade kantimisi ei ole olnud.” Kraft nentis, et nõuete maht on vähenenud, mis peaks iseloomustama seda, et VEB-Fond ja Eesti Pank on oma võimaluste piires püüdnud probleemile lahendust leida.

Arupärimise tekst on internetis: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=041830010&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11

Vastused nimetud arupärimistele leiate Riigikogu istungi stenogrammist, mille interneti aadress on järgmine: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside