Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus algas eelarve arutelu.

Peaminister Juhan Parts vastas Mihhail Stalnuhhini küsimusele Vabariigi Valitsuse meediapoliitika, Andres Herkeli küsimusele eestikeelsele haridusele ülemineku, Ain Seppiku küsimusele Saaremaa Natura-alade, Katrin Saksa küsimusele venekeelsele elanikkonnale antud peaministri lubaduste, Mark Soosaare küsimusele Lihula kriisi lahendamisel valitsuse vastutuse ja Mart Laari küsimusele Läti kogemuse arvestamise kohta.

Justiitsminister Ken-Marti Vaher vastas Ivari Padari küsimusele tsiviilkohtupidamise ja Maret Maripuu küsimusele represseeritute kohta.

Siseminister Margus Leivo vastas Jüri Tamme küsimusele Vasalemma konstaabli kohta.

Peaminister Juhan Parts esines Riigikogu ees kõnega seoses tuleva aasta riigieelarve seaduseelnõu üleandmisega. Peaminister vastas kõne järel saadikute küsimustele. Toimusid läbirääkimised.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

68 poolthäälega võeti vastu Isamaaliidu fraktsiooni algatatud valimisseaduste muutmise seadus (343 SE). Seadus sätestab parteide valimisnimekirjade järjestuse määramise koondnimekirjas liisu heitmise kaudu, et kõrvaldada erakondade vahelised tarbetud pinged valismisnimekirjade esitamisel. Seadus reguleerib valimisnimekirjade järjestamist Riigikogu valimistel, Euroopa Parlamendi valimistel ning kohalike omavalitsuste volikogude valimistel.

60 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seadus (326 SE). Kehtivat seadust muudeti t ulenevalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu vahel sõlmitud Euroopa Lepingust, mille kohaselt pidi Eesti intellektuaalse omandi kaitse tõhustamise eesmärgil 1999. a. jooksul harmoneerima oma seadused Euroopa Liidu autoriõigusealaste direktiividega. Liikmesriigid pidid infoühiskonna direktiivi oma siseriiklikesse seadustesse üle võtma hiljemalt 22. detsembriks 2002. Liituvad riigid (sh Eesti Vabariik) lubasid seda teha liitumisel ELiga.

67 poolthäälega võeti vastu p õhiseaduskomisjoni algatatud riigilõivuseaduse muutmise seadus (381 SE). Seadus kõrvaldab Eesti kodanike perekonnaliikmete ja Euroopa Liidu kodanike perekonnaliikmete ebavõrdse kohtlemise seoses riigilõivuseaduse alusel kehtestatud elamislubade taotluste läbivaatamise eest ette nähtud riigilõivu määradega.

44 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Kanada valitsuse audiovisuaalkoostöökokkuleppe ratifitseerimise seadus (392 SE). Seadus loob õigusliku aluse filmi-, televisiooni- ja videokoostööle ning muudele suhetele audiovisuaalvaldkonnas Eesti ja Kanada vahel. Euroopa riikidega katab koostööd nimetatud valdkonnas 1992. a Euroopa filmialase koostöö konventsioon, mis ratifitseeriti Riigikogus 19.03.1997. Kuni kokkuleppe sõlmimiseni ei ole Eestil Kanadaga võimalik nimetatud valdkonnas õiguslikult reguleeritud koostööd teha. Kanadal on väga suur audiovisuaalkoostöö praktika, analoogsed lepingud on Kanada sõlminud 54 riigiga, sh näiteks Soome, Rootsi ja Venemaaga.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud meditsiiniseadme seaduse eelnõu (336 SE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse eelnõu (404 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse eelnõu (412 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) tööstuse ja kaubanduse tööinspektsiooni konventsiooni (nr 81) ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põllumajanduse tööinspektsiooni konventsiooni (nr 129) ratifitseerimise seaduse eelnõu (394 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud kaubanduslikku meresõitu teostavate laevade miinimumnõuete konventsiooni ja selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (418 SE).

Riigikogu arvas esimesel lugemisel menetlusest välja järgmise eelnõu:

Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati tagasi Riigikogu liikmete Jaanus Marrandi, Liina Tõnissoni, Harri Õunapuu, Ivari Padari ja Tiit Tammsaare algatatud tulumaksuseaduse § 49 muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (358 SE). Hääletustulemused: 48 poolt, 21 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Riigikogu istungi stenogrammi leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside