Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade Riigikohtu esimehe ettekandest ja istungil menetletud õigusaktidest.

Riigikohtu esimees Märt Rask andis ülevaate kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta. Alustuseks märkis Rask, et parlamendile kohtute tööst ülevaate andmine on uus nähtus, mida euroopalikus õigusemõistmise kultuuris seni veel ei tunta. ”Loodan, et Eesti algatus seadusandja ja kohtuvõimu koostööst leiab arusaamist ja edasiarendamist ka teistes Euroopa riikides, et teenida õigusriigi arendamise eesmärke,” märkis ta. Ülevaate raames tõi Riigikohtu esimees esile mitmeid õigusvaldkonna arendamise ettepanekuid. Muu hulgas tuleb Raski sõnul luua läbimõeldud kohtulahendite tõlkesüsteem, mis paneks aluse jätkusuutlikule eesti õiguskeele arendamisele. Samuti soovitab Rask kohtusüsteemi I ja II astme väljatoomist täidesaatva võimu halduspädevusest. Seadusloome paremaks koordineerimiseks ja seaduste ühetaoliseks kohaldamiseks tuleks luua kohtupraktika ja õiguskonfliktide analüüsi süsteem, kriminaalõiguse osas märkis Rask, et vältida tuleks vähetähtsate õigusrikkumiste kriminaliseerimist.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused ja otsused:

76 poolthäälega võttis Riigikogu vastu kultuurikomisjoni algatatud rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse (641 ja 646 SE). Seadusega muudetakse riigikaitselise rakenduskõrgkooli ülemale esitatavaid nõudeid, seaduse jõustudes ei pea rektorikandidaadil enam olema teaduskraadi. Seni kehtinud korra muutmisel olid eeskujuks Skandinaavia maad, kus sõjakooli ülem on kadettidele eeskujuks eelkõige oma isiku, sõjalise väljaõppe, lahingukogemuse ning auastmetega.

53 poolthäälega (vastu 39) Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE). Seadusega keelustatakse poliitiline välireklaam aktiivse valimisagitatsiooni perioodil.

65 poolthäälega (erapooletuid 2) rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” (671 OE). K ontrollkomiteesse nimetati Eesti esindajaks Meelis Atonen , kelle volitused kestavad 2005 aasta 1. juulist kuni 2006. aasta 31. maini.

47 poolthäälega (vastu 26) sotsiaalkomisjoni esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine” (661 OE). Eesti Haigekassa nõukogu liikmeks saab Riigikogu liige Tõnis Kõiv.

Istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse teistkordse menetlemise teine lugemine.

Istungi stenogrammi leiab Riigikogu koduleheküljelt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside