Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kuulas ära Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni 2003. aasta aastaaruanded, istungil menetleti kolme eelnõu.

Eesti Panga president Vahur Kraft esines ettekandega Eesti Panga 2003. aasta aastaaruande kohta.

Aruanne sisaldas Eesti Panga tegevuse analüüsi ja ülevaadet Eesti majanduse põhilistest arengusuundadest. Pöördudes Riigikogu poole rõhutas keskpanga president riigi usaldusväärse eelarvepoliitika jätkumise tähtsust. Ainult nii saab tagada riigi makromajanduslikku stabiilsust ning realiseerida rahanduspoliitilisi eesmärke. Lähitulevikus jääb keskpanga põhiülesandeks valmisoleku tagamine euro kasutuselevõtuks 2006. aasta keskpaigaks.

Ettekandega Finantsinspektsiooni 2003. aasta aastaaruande kohta esines Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Andres Trink.

Andes ülevaadet Finantsinspektsiooni viimase aasta tegevusest märkis Trink, et finantssektoris on toimunud edukas kohanemine uue olukorraga, mis tekkis peale 2002. aasta järelevalveasutuste ühendamist. Positiivse tendentsina tõi Trink välja finantsteenuste arengu. ”Läbi aegade soodsaimas intressikeskkonnas jätkub Euroopa keskmisest kiirem laenukasv panganduses, mis on seni säilitanud hea kasumlikkuse ja kapitaliseerituse,” nentis Trink lisades samas, et pikemas perspektiivis kätkeb laenukasvu liigkiire tempo märkimisväärseid riske, suurendades pankade haavatavust kinnisvara ja finantsturgude negatiivsete arengute puhul.

Rääkides tulevikuperspektiividest tõstis Trink esile üha aktuaalsemaks muutuvad rahapesu tõkestamise ja rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamisega seonduvad küsimused. ”Nii finantssektoril kui vastavatel riigiasutustel on oluline roll meie finantsturu ja riigi kui terviku usaldusväärsuse kindlustamisel,” ütles Trink väljendades ühtlasi lootust, et selle valdkonna olulisus riiklike strateegiate seas lähitulevikus suureneb.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Valitsuse algatatud tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (385 SE) ning
valitsuse algatatud Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi kokkuleppe parlamentaarsest ja valitsustevahelisest koostööst muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (395 SE).

Seoses istungi lõppemisega katkes Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Isamaaliidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ”Elektrimonopoli tegevuse reguleerimise alused” eelnõu (391 OE) esimese lugemise menetlemine. Menetlemist jätkatakse kolmapäevasel istungil.

Istungi stenogrammi leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside