Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tuleva aasta riigieelarve eelnõu läbis esimese lugemise.

Infotunnis vastasid ministrid Riigikogu liikmete küsimustele. Käsitleti 8 teemat.

Regionaalminister Jaan Õunapuu vastas Katrin Saksa küsimusele regionaalpoliitika, Helir-Valdor Seederi küsimusele haldusreformi, Jarno Lauri küsimusele maavanemate nimetamise ning Helle Kalda küsimusele valitsuse ja omavalitsusliitude koostöökogu läbirääkimiste kohta.

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastas Arnold Kimberi küsimusele üleliigse laovaru ja Jüri Tamme küsimusele 2005. aasta eelarve kohta.

Minister Paul-Eerik Rummo vastas Mailis Repsi küsimusele integratsiooniprogrammi ja Mihhail Stalnuhhini küsimusele Ida-Virumaa rahvuskultuuri seltside projektide toetamise kohta.

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

61 poolthäälega võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (370 SE). Seadus viib kemikaaliohutuse valdkonda reguleerivad õigusaktid kooskõlla Euroopa Liidu õigusega, et tagada kemikaali kui kauba vaba ja ohutu liikumine riikide vahel. Riigilõivu seaduse muutmise seadus tagab kemikaali teavitamisega seotud toimingute eest rahaliste vahendite laekumine riigieelarvesse ja kindlustab, et vastavate toimingute teostamine ei läheks riigile kulukamaks kui toimingute maksumus.

62 poolthäälega (1 vastu) võeti vastu Vabariigi Valitsuse algatatud meditsiiniseadme seadus (336 SE). Elanikkonna tervise paremaks kaitseks sätestab seadus nõuded meditsiiniseadmetele ja nende professionaalsetele kasutajatele, samuti meditsiiniseadmete valmistamisele, turule laskmisele ja kasutuselevõtule.

Riigikogu lõpetas järgmise eelnõu teise lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (429 SE).

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Vabariigi Valitsuse algatatud seaduse ”2005. aasta riigieelarve” eelnõu (453 SE). Tuleva aasta eelarve maht on 53 miljardit krooni. Eelarves on tulud ja kulud tasakaalus. Ettekandega esines rahandusminister Taavi Veskimägi, kes nimetas tuleva aasta eelarvet ”tööinimese eelarveks” ja rõhutas eelarve keskendumist töötava inimese ning töö tegemise senisest enamale väärtustamisele. Ettekandega esinenud rahanduskomisjoni esimees Andres Lipstok andis ülevaate komisjonis toimunud arutlusest ja tegi teatavaks komisjonis vastuvõetud otsuse esimese lugemise lõpetamise kohta.

Läbirääkimistel sõnavõtnud Keskerakonna fraktsiooni esindaja Vilja Savisaar ei toetanud eelnõu esimese lugemise lõpetamist ja tegi ettepaneku see tagasi lükata. Sama ettepaneku tegi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Ivari Padar. Eelarvet kritiseeris teravalt ka Isamaaliidu fraktsiooni esindaja Helir-Valdor Seeder. Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni esindaja Andres Jalak, Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja Peep Aru ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni esindaja Jaanus Männik avaldasid aga toetust eelarvele.

Eelnõu tagasilükkamise ettepanek pandi hääletusele. Hääletustulemus on järgmine: 28 poolt, 50 vastu. Eelnõu jäi menetlusse. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg rahanduskomisjonile on 21. oktoober kell 18.00.

Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-ja kütuseaktsiisi seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (450 SE). Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanekul pandi hääletusele ettepanek eelnõu tagasi lükata. Hääletustulemused: 16 poolt, 47 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu jäi menetlusse.

Vabariigi Valitsuse algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (451 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, töötu sotsiaalse kaitse seaduse, ravikindlustuse seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE). Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanekul pandi hääletusele ettepanek eelnõu tagasi lükata. Hääletustulemused: 19 poolt, 37 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu jäi menetlusse.

Vabariigi Valitsuse algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töö- ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse eelnõu (440 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väljaandmise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (399 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väljaandmise lihtsustatud korra konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (401 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooniga, Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni protokolliga ja Euroopa ühendust finantshuvide kaitse konventsiooni teise protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (406 SE).

Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 punktil c põhineva Euroopa Ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (416 SE).

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi järgmised eelnõud:

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Isamaaliidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ”Elektrimonopoli tegevuse reguleerimise alused” eelnõu (391 OE). Hääletustulemus otsuse vastuvõtmisel oli järgmine: 40 poolt, 41 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Olev Laanjärve, Robert Lepiksoni, Jaanus Marrandi, Sven Mikseri, Mark Soosaare, Liina Tõnissoni ja Harri Õunapuu algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (410 SE). Eelnõu tagasilükkamise hääletustulemus: 36 poolt, 8 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Isamaaliidu fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Olev Laanjärve, Robert Lepiksoni, Jaanus Marrandi, Sven Mikseri, Mark Soosaare, Liina Tõnissoni ja Harri Õunapuu esitatud Riigikogu otsuse ”Ettepaneku tegemine seaduseelnõude algatamiseks Vabariigi Valitsusele” eelnõu (424 OE). Hääletustulemus otsuse vastuvõtmisel oli järgmine: 35 poolt, 33 vastu. Otsust ei võetud vastu, sest selle vastuvõtmiseks oli vajalik vähemalt 51 poolthäält.

Riigikogu liikmete Harri Õunapuu, Robert Lepiksoni, Sven Mikseri, Jaanus Marrandi, Peeter Kreitzbergi, Mark Soosaare, Liina Tõnissoni ja Olev Laanjärve algatatud reklaamiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (387 SE). Eelnõu tagasilükkamise hääletustulemus oli järgmine: 39 poolt, 23 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Isamaaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Riigikogu otsuse ”NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud Eesti Pankade kontod” täitmise uurimiseks” eelnõu (427 OE). Eelnõu tagasilükkamise hääletustulemus oli järgmine: 46 poolt, 22 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Istung lõppes kell 22.18.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside