Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuulati ära vastused neljale arupärimisele.

Riigikogu ees andis kõigepealt ametivande asendusliige Ago-Endrik Kerge.

Õiguskantsler Allar Jõks vastas arupärimisele Riigikogu fraktsiooni mittekuuluvate liikmete õiguste kohta (nr 89). Õiguskantsler rõhutas, et Riigikogu valimistel osalevad üksikkandidaadid ja erakonnad. Erakonna esinduseks parlamendis on fraktsioon, mille kaudu erakond teostab rahvalt oma poliitilisele platvormile saadud mandaati ja usaldust. Seetõttu tuleb pidada põhjendatuks, et ühes erakonnas Riigikokku valitud saadikud saavad moodustada ühe ja ainult ühe fraktsiooni ning olla vaid selle fraktsiooni liikmed. Lähtudes põhiseaduse §-i 62 sissekirjutatud nn vaba mandaadi põhimõttest ei saa side erakonna ja fraktsiooni vahel olla siiski absoluutselt jäik. Seda rõhutab eraldi ka § 71, mille järgi on fraktsiooni kuulumine mitte Riigikogu liikme kohustus, vaid Riigikogu liikme õigus. Seoses sellega ei saa Riigikogu liiget sundida oma erakonna fraktsiooni astuma ning talle tuleb anda ka võimalus soovi korral fraktsioonist välja astuda. Selle võimaluse kehtiva Riigikogu kodukorra seadus § 42 lõige 2 ka ette näeb.

Jõksi hinnangul ei ole põhiseadusega vastuolus Riigikogu kodukorra seaduse sätted, mille järgi saab ühe erakonna põhjal moodustada vaid ühe fraktsiooni ning ühe erakonna saadikud ei saa kuuluda teise erakonna fraktsiooni.

Allar Jõks ütles järgmist: ”Kui Riigikogu leiab, et Riigikogu kodukorra seadus ei taga Riigikogu põhiseaduslike ülesannete täitmist näiteks põhjusel, et fraktsioonide moodustamise reeglid on liiga jäigad, siis on Riigikogu pädevuses kahtlemata kodukorda muuta või täiendada.” Põhiseadus ei välista fraktsioonide moodustamist ka teistsuguses korras või teistsugustel alustel, kui seda teeb kehtiv Riigikogu kodukorra seadus. ”Otsustamispädevus on siin Riigikogu käes, ” rõhutas Jõks.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip vastas kolmele arupärimisele: arupärimisele olukorrast Eesti Raudteel (nr 92), arupärimisele riigi omandis olnud ja olevate elamute probleemide kohta (nr 100) ja arupärimisele koondamiste kohta AS-s Tallinna Sadam (nr 105).

Riigikogu istungi stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside