Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Istungil menetleti kahte eelnõu.

Riigikogu võttis 62 poolthäälega vastu valitsuse algatatud kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse (378 SE). Seaduse põhieesmärk on kutseharidusstandardi kehtestamine. Muu hulgas sätestab kutseharidusstandard koolidele esitatavad üldnõuded pedagoogide kohta. Sellega luuakse võimalus kaasata õppetegevusse senisest rohkem praktikuid. Seaduses on m ääratletud kutse- või erialade riiklike õppekavade ning kooliõppekava mõiste. Samuti täpsustab seadus kooli õppekava kinnitamise mehhanismi.

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse eelnõu (251 SE) teise lugemise.

Vt stenogrammi:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside