Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas Riigikogu liikmete Marika Tuusi, Valeri Korbi ja Nikolai Põdramägi 23. märtsil esitatud arupärimisele jäätmeveo kohta Elva linnas (nr 409).
 
Tamkivi käsitles jäätmeveoga seotud küsimusi laiemalt. Ta rõhutas, et korraldatud olmejäätmeveo eesmärk on siduda kõik kinnistuomanikud jäätmeveoteenusega, mis tagab olukorra, kus nii jäätmete hülgamine kui ka kodune põletamine muutuvad sisuliseks mõttetuks, kuna niigi ollakse seotud jäätmeveoteenusega. „Kõik see peab lõpptulemusena andma meile puhtama keskkonna, nii et jäätmeveoteenusega liitumine on kõigi meie ühine huvi,“ ütles keskkonnaminister. Ta lisas, et korraldatud jäätmevedu ei ole seadusesse välja mõeldud sugugi mitte inimeste kiusamiseks, vaid on seni ainuke põhimõte, millega mitme aastakümne pikkuse praktika alusel on õnnestunud ohjata ebaseaduslikku jäätmekäitlust enamikus Euroopa riikides.
 
Olmejäätmevedu korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tunnevad olusid paremini ja teavad, kuidas oma haldusterritooriumil toimida. Korraldatud jäätmeveol sõltuvad pakutud teenuse hinnad, täpsemalt erikonteinerite tühjenduse hindade omavahelised suhted otseselt kohaliku omavalitsuse määratud hindamismudelist ja teenusepakettidest. Jäätmekäitlussüsteemi sisemiste kulude alusel on alati odavam teenindada suurmajade juures suuri konteinereid kui koguda märgatavalt suurema läbisõidu ja ajakuluga väikeelamute piirkondades väikekonteinereid, kilekotte või muud sellist.
 
Käsitledes konkreetselt Elva linnaga seotud probleeme, ütles Tamkivi, et Elvas hakkas korraldatud jäätmeveo kohustus kehtima alles selle aasta 1. märtsist, seega siis viis aastat hiljem, kui seda näeb ette jäätmeseadus. Põhjuseks oli nii varasema hanke kohtus vaidlustamine, kui kindlasti selle hanke hiline väljakuulutamine. „Elva linnavalitsusel on ilmselt otstarbekas põhjalikult analüüsida praegust jäätmeveo korraldust ja koostöös oma elanikega leida sobivamad lahendused juhul, kui rahulolematus on suur,“ soovitas minister. Kindlasti tuleks kaaluda tõsiselt toimiva jäätmekäitluse korraldatavate funktsioonide täitmiseks koostööstruktuuri loomist, nagu näiteks on olemas mittetulundusühing Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, kus 27 kohalikku omavalitsust on leidnud võimaluse just koostöö kaudu korraldada jäätmevedu ja seda paremini organiseerida.
                       
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastas Riigikogu liikme Jaan Kundla 23. märtsil esitatud arupärimisele mesinduse kohta (nr 417).
                       
Kaitseminister Jaak Aaviksoo vastas kolmele arupärimisele:
 
Riigikogu liikmete Kalle Laaneti, Tiit Kuusmiku, Lembit Kaljuvee, Enn Eesmaa, Toivo Tootseni, Ain Seppiku, Vladimir Velmani, Jüri Ratase, Lauri Laasi, Evelyn Sepa, Kadri Simsoni, Aivar Riisalu, Valeri Korbi, Kalev Kallo, Jaak Aabi ja Nikolai Põdramägi 9. märtsil esitatud arupärimisele Kaitseministeeriumi kinnisvaratehingute kohta (nr 397);
 
Riigikogu liikmete Hannes Rummi, Kalev Kotkase ja Kalvi Kõva 11. märtsil esitatud arupärimisele Kaitseministeeriumi dokumendihaldussüsteemi kohta (nr 403);
 
Riigikogu liikmete Lauri Laasi, Valeri Korbi, Evelyn Sepa, Mailis Repsi, Tiit Kuusmiku ja Eldar Efendijevi 24. märtsil esitatud arupärimisele palkadega skeemitamise kohta Kaitseministeeriumis (nr 422).
 
Sotsiaalminister Hanno Pevkur vastas viiele arupärimisele. Need olid:
 
Riigikogu liikmete Lauri Laasi, Helle Kalda, Inara Luigase ja Toomas Vareki 11. märtsil esitatud arupärimine Töötukassa riigihangete kohta (nr 402);
                       
Riigikogu liikmete Marika Tuusi, Enn Eesmaa, Eldar Efendijevi, Nelli Privalova, Vladimir Velmani, Jaak Aabi ja Nikolai Põdramägi 17. märtsil esitatud arupärimine digiretseptiga seotud probleemide kohta (nr 405);
                       
Riigikogu liikmete Marika Tuusi, Evelyn Sepa, Vladimir Velmani ja Valeri Korbi 23. märtsil esitatud arupärimine alkoholi liigtarbimise kohta Eestis (nr 415);
 
Riigikogu liikmete Georg Pelisaare, Tiit Kuusmiku, Inara Luigase, Nikolai Põdramägi, Mailis Repsi, Ester Tuiksoo, Mai Treiali, Karel Rüütli ja Marika Tuusi 23. märtsil esitatud arupärimine töötuskindlustuse maksmise kohta (nr 418);
 
Riigikogu liikmete Rein Ratase, Evelyn Sepa, Lauri Laasi, Valeri Korbi, Eldar Efendijevi, Vladimir Velmani, Tiit Kuusmiku, Nelli Privalova ja Ain Seppiku poolt 24. märtsil esitatud arupärimine Tšernobõli ja Afganistani veteranide kohta (nr 423).
 
Seoses lennuliikluse keerulise olukorraga ei jõudnud rahandusminister Jürgen Ligi tagasi välislähetusest. Riigikogu liikmete Inara Luigase, Lauri Laasi, Kadri Simsoni, Valeri Korbi, Tiit Kuusmiku, Georg Pelisaare ja Kalle Laaneti 11. märtsil esitatud arupärimisele Eesti kukkumisest maailma viie viimase riigi hulka (nr 404) vastab minister järgmise töönädala esmaspäevasel istungil.
 
Istung lõppes kell 19.05.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside