Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (697 SE) teine lugemine. Seadustäiendustena lisatavad regulatsioonid võimaldavad Riigikogul sekkuda Euroopa Liidu otsustusprotsessi juhul, kui parlamendi arvates on EL institutsioonid rikkunud subsidiaarsuse põhimõtet. Eelnõu kohaselt võetakse otsus põhjendatud arvamuse esitamiseks Euroopa Liidu seadusandliku akti eelnõu mittevastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele vastu Riigikogu täiskogus. Sellekohase otsuse eelnõu esitab täiskogule Euroopa Liidu asjade komisjon. Ka võib Riigikogu nõuda Vabariigi Valitsuselt, et see esitaks hagi Euroopa Liidu Kohtule juba vastu võetud Euroopa Liidu akti kohta juhul, kui selles on subsidiaarsuse põhimõtet rikutud. Eelnõu kohaselt esitab sellekohase otsuse eelnõu Riigikogu menetlusse kas alatine komisjon või fraktsioon. Tulenevalt nn sillaklauslist on Riigikogul ka õigus vaidlustada Euroopa Ülemkogu algatus, millega Euroopa Liidu ülemkogu läheb teatud valdkondades ühehäälse otsustamise põhimõttelt üle kvalifitseeritud häälteenamuse põhimõttele. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni algatatud töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE). Ettepaneku poolt hääletas 46 ja vastu 42 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (691 SE). Ettepaneku poolt hääletas 47 ja vastu 41 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (694 SE). Ettepaneku poolt hääletas 45 ja vastu 40 Riigikogu liiget, erapooletuks jäi 1.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside