Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 60 poolthäälega (erapooletuid 3) vastu valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse muutmise seaduse (859 SE).

Selleks, et paremini reguleerida konkurentsiolukorda sideteenuse turul saab sideamet õiguse turgude piiritlemiseks ja turuanalüüsi läbiviimiseks ka nn uutel arenevatel turgudel. Samuti luuakse seadusega tingimused digitaaltelevisiooni kiiremaks arenguks, võimaldades muu hulgas välisriigist pärit saadete ja programmide digitaalset taasedastamist. Ühtlasi kehtestatakse seadusega tingimused neljanda üleriigilise kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu (Universal Mobile Telecommunication System – UMTS) sagedusloa väljastamiseks. Vastavalt seadusele väljastatakse sagedusluba avalikul konkursil alghinnaga 70 miljonit krooni kümneks aastaks samadel tingimustel, nagu varasemalt telekommunikatsiooniseaduse alusel väljastatud kolm analoogset luba.

Õiguskomisjoni ettepanekul katkestas Riigikogu karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tunnistajakaitse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE) teise lugemise.

Riigikogu lõpetas Trivimi Velliste , Mark Soosaare ja Imre Sooääre algatatud muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE) teise lugemise.

Istungi stenogrammi leiab Riigikogu koduleheküljel aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside