Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalminister Maret Maripuu vastas Riigikogu liikmete Helle Kalda, Inara Luigase, Aadu Musta, Vladimir Velmani ja Valeri Korbi 20. novembril 2008 esitatud arupärimisele töövõimetuspensionide väljamaksmise kohta (nr 101). Arupärijad soovisid teada, miks sotsiaalministeerium ei suutnud õigeaegselt käivitada töövõimetuspenisonide väljamaksmisega seotud andmete sisestamise süsteemi ja välja anda vastavat määrust. 

Maripuu selgitas, et puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus jõustus 1. jaanuaril 2008. aastal. Seaduse muudatuse tulemusena tõusid 2008. aastal tööealiste puuetega inimeste igakuised sotsiaaltoetused 30%. „Probleem on selles, et tahtsime minna individuaalsele lähenemisele, mis pidi jõustuma 1. oktoobril. Kuid kahjuks infotehnoloogiliste süsteemide mitte õigeaegse valmimise tõttu on siin tekkinud viivitus,“ ütles Maripuu. 

„Seoses üleminekuga uuele puude määramise korrale juhtus, et 1885 inimese puhul hilines töövõimetuspensionide väljamaksmine,“ tunnistas sotsiaalminister. Ta rõhutas, et neil juhtudel on tänaseks päevaks pension välja makstud. Viivitused olid üle pooltel juhtudel kuni 5 päeva ja 155 juhul 1800-st kuni 45 päeva. Maripuu möönis veel, et probleem on täna veel puudega inimeste sotsiaaltoetuste korrektsel väljamaksmisel. Toetuse suurused jäävad vahemikku 260 kuni 840 krooni. Minister selgitas, et puudetoetus on töövõimetuspensionile lisaks makstav summa, mille eesmärgiks on eeskätt katta osaliselt need täiendavad kulutused, mis on puudest tingitud – näiteks spetsiaalne transport. „Hetkel oleme miinimumsummas toetused välja maksnud raske ja sügava puudega inimestele miinimummääras. Toetusi pole tähtaegselt makstud 2400-le keskmise puudega inimesele, kelle hulgas on ka need, kes on taotused esitanud esmakordselt. Esimesed õiges suuruses lisakulutuste väljamaksed on võimalik teha veebruarikuus. Märtsi jooksul tehakse tasaarvestused,“ ütles Maripuu. 

Sotsiaalminister tunnistas, et mitmedki töö korralduslikud vead ilmnesid just nimelt selle kaasuse puhul. „Alles puudetoetuste väljamaksmise ebakorrektsuse selgumine tingis siseauditi, millest järeldub kurb tõsiasi, et ministeeriumide osakondade vahelise kehva töökorraldusega ei suudetud ette näha IT-lahenduste mittetähtaegset valmimist. Kui probleem lõpuks ilmnes, pöörati koheselt kogu tähelepanu püsiva töövõimekuse tuvastamise protsessile, kuna töövõimetuspension võib olla puudega inimese peamine sissetulek,“ nentis Maripuu. 

Sotsiaalminister vastas ka Riigikogu liikmete Vilja Savisaare, Kalle Laaneti, Evelyn Sepa, Arvo Sarapuu, Toivo Tootseni, Nelli Privalova, Enn Eesmaa, Inara Luigase, Kadri Simsoni, Helle Kalda, Valeri Korbi, Tiit Kuusmiku, Heimar Lengi ja Marika Tuusi 10. detsembril 2008 esitatud arupärimisele töötukassa ja tööturuameti ühendamise kohta (nr 108).             

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas Riigikogu liikmete Aleksei Lotmani, Mart Jüssi, Toomas Trapido, Maret Merisaare ja Marek Strandbergi 8. detsembril 2008 esitatud arupärimisele keskkonnamõju hindamisel tehtud märkuste arvestamise kohta (nr 106) ja Riigikogu liikmete Aleksei Lotmani, Marek Strandbergi, Toomas Trapido, Maret Merisaare ja Valdur Lahtvee 17. detsembril 2008 esitatud arupärimisele looduskaitse arengukava valmimise pidurdamise kohta (nr 116).  

Riigikogu ei arutanud Riigikogu liikmete Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi ja Eldar Efendijevi 12. novembril 2008 majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile esitatud arupärimist Narva elektrijaamade olukorra kohta (nr 100), sest arupärijad võtsid selle menetlusest tagasi.

Istungi stenogramm on internetis siin: 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside