Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalminister Hanno Pevkur vastas Riigikogu liikmete Mai Treiali, Villu Reiljani, Karel Rüütli, Ester Tuiksoo, Tarmo Männi ja Jaanus Marrandi 16. aprillil esitatud arupärimisele tööturumeetmete rakendamise kohta töötuse järsu kasvu olukorras (nr 283).
 
Pevkur selgitas, et sotsiaalministri juhtimisel toimus käesoleva aasta märtsis arutelu sotsiaalpartnerite ning ministeeriumide esindajatega arutamaks läbi esialgsed ideed majanduskriisi mõjude vähendamiseks ning tööturu stabiliseerimiseks. Arutelu tulemusel lepiti kokku 14 punktis edasiseks tegevuseks. „Majanduslanguse faasis, mil töötus kasvab ja tööandjate vajadus tööjõu järele väheneb, tuleb pöörata tähelepanu nii tööhõive säilitamisele kui töötusega toimetulekule,“ rõhutas Pevkur.  Suurendamaks inimese väljavaateid uuel õpetaval erialal võimalikult kiiresti rakendust leida, võimaldatakse tööturukoolituse jooksul tööd leidnud inimesel osaleda pooleliolevas koolituses selle lõpuni.
 
Pevkuri sõnul on käesoleval hetkel töötajate koolitamiseks mitmeid võimalusi, kuid teadmine nendest on piiratud. Seetõttu keskendutakse esmajoones täpse info jagamisele kõigist võimalustest ja suunatakse inimesi nende kombineeritud kasutamisele. „Ainus meede, millega riik saab soodustada töökohtade loomist, on ettevõtluse alustamise toetus töötule. Praegu saab ettevõtluse alustamise toetust äriühingu loomiseks. Kavas on anda ettevõtlustoetusega sarnastel alustel antavat stardiabi töötule, kes soovib luua mittetulundusühingut, kui alternatiivset töötamisvormi,“ selgitas sotsiaalminister. Täiendavalt laiendatakse elektroonilisi võimalusi töötuna arvelevõtmiseks, teenustest ja vabadest töökohtadest teavitamiseks. Vabadest töökohtadest avalikult teavitamise võimalus rakendus juba 16. märtsil. Avalikult on kättesaadav info nendest töökohtadest, millest tööandja on teada andnud ning mille avalikustamise lubanud.
 
Alates 1. maist võttis tööturuameti ülesanded üle töötukassa. „Töö kaotanud inimene saab nüüd kogu tööotsinguks vajaliku abi ühest kohast. Töötukassa konsultandi töö on eelkõige töötute nõustamine ja abi osutamine töö otsimise protsessis. Et seda kiiremini teha, on pikendatud lahtioleku aegasid ja suurendatud töötajate arvu. Kavas on lihtsustada töötuna arvelevõtmise ja toetuste maksmise korda, eelkõige suurendades elektroonse asjaajamise võimalusi ja vähendades paberite esitamise kohustust. Selleks luuakse järkjärgult uus kaasaegne infosüsteem ja kasutajasõbralik töövahendusportaal,“ selgitas Pevkur.
                       
Sotsiaalminister vastas veel Riigikogu liikmete Jaak Aabi, Toomas Vareki, Helle Kalda, Kalev Kallo, Tiit Kuusmiku, Valeri Korbi ja Arvo Sarapuu 7. mail esitatud arupärimisele Eesti Töötukassa kohta (nr 291).
 
Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastas Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Villu Reiljani, Ester Tuiksoo, Jaanus Marrandi, Tarmo Männi ja Mai Treiali 15. aprillil esitatud arupärimisele tudengite riiklike sotsiaalsete garantiide uuendamise kohta (nr 281).
 
Vabas mikrofonis võttis sõna Jaan Kundla.
                       
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside