Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siseminister Ken-Marti Vaher vastas Riigikogu liikmete Deniss Boroditši, Inara Luigase, Kalle Laaneti, Lembit Kaljuvee ja Rainer Vakra 6. detsembril 2012 esitatud arupärimisele maanteepiiripunktide ooteala tasude kohta (nr 253). 

Arupärijad juhtisid ministri tähelepanu asjaolule, et elektroonilise piirijärjekorra rakendudes on piiril tihti olukord, kus puudub järjekord ja seega puudub sõidukitel vajadus kasutada ooteala. Sõidukitel on võimalus otse, läbimata ooteala ületada Eesti-Vene piir. Piiriületusel saadetakse aga broneeringut omavad ja selle eest tasunud sõidukijuhid ootealale tagasi, kus nad peavad maksma ooteala tasu. Arupärijad leiavad, et sellisel juhul ei tohiks reisijatelt nõuda ooteala tasu. 

Vaher selgitas, et piirületuse ootejärjekorra süsteem, mis käivitus 1. augustil 2011 koosneb ootejärjekorra pidamise andmekogust ja ootealadest. Sellega lahendati piiriületamise järjekordade probleem. Ministri sõnul saab ooteala kasutamise teenuse olemuselt grupeerida kaheks: need on piiriületuse ootejärjekorra haldamise teenused ja olmeteenused ootealal. Piiriületuse ootejärjekorra haldamise teenuste hulka kuuluvad Siseministeeriumi hinnangul piiriületuse ootejärjekorra pidamine, sõiduki ootealal parkimine piiriületuse ootejärjekorras ootamise ajal, sõiduki piiripunkti suunamine ja maantee piiripunktis vastuvõtmine. Olmeteenustena on käsitletavad näiteks juurdepääs Internetile, ooteala valgustus ja valve, sealhulgas videovalve, olmejäätmete kogumise ja tualettruumi kasutamise teenuse kättesaadavus. Vaheri põhjenduste kohaselt on hinna kujundamise mõttes ooteala kasutamise teenus üks terviklik teenus, sest ei ole mõistlik iga seaduses toodud teenuse osa kohta arvestust pidada ning selle kohta eraldi arvet esitada. „See teeks ka pakutava teenuse oluliselt kallimaks ja seda iga teenuse osa lõikes, mistõttu oleme seisukohal, et ooteala kasutamise eest tasu võtmine on põhjendatud sõltumata sellest, millise omavahelise osakaalu moodustavad ootejärjekorra korraldamise teenused ja ooteala olmeteenused,“ ütles Vaher.           

Siseminister vastas veel Riigikogu liikmete Kalev Kallo, Mihhail Stalnuhhini ja Valeri Korbi 18. detsembril 2012 esitatud arupärimisele korruptsioonikuritegude kohta (nr 258). 

Vabas mikrofonis võtsid sõna Inara Luigas, Kadri Simson, Kalev Kallo, Mihhail Stalnuhhin ja Viktor Vassiljev

Istungi stenogramm

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside