Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ametivande andis Riigikogu asendusliige Leino Mägi.

 

Siseminister Jüri Pihl vastas Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Mai Treiali, Tarmo Männi, Ester Tuiksoo, Villu Reiljani ja Jaanus Marrandi 14. novembril 2007 esitatud arupärimisele jälitustegevuse kohta (nr 26).

Arupärijad soovisid teada mitmele KAPO ja politseiameti  ametnikule on antud volitused teha otsuseid jälitusmenetluse alustamiseks ja kui palju sellekohaseid otsuseid on viimase kolme aasta jooksul tehtud?

Pihl selgitas, et volitused teha otsuseid jälitusmenetluse alustamiseks on antud 44le politseiametnikule, need on kriminaalpolitseiüksuste juhid, osakondade ja talituste juhid, kes vastutavad üksuste tegevuse seadusliku ja tegevuse põhjendatuse eest. Kaitsepolitseis on neid 15. Politseiameti ja Kapo poolt on viimase 3 aasta jooksul tehtud jälitusmenetluse alustamiseks kokku 7163 otsust, selle hulka on arvestatud ka jälitustegevuse seaduse § 1 lõige 1 p 1 ajendil alustatud jälitusmenetlused, see tähendab vajadus koguda tõendeid kriminaalmenetluses.

Pihl märkis: ”Meie hinnangul on seaduses ja ametkondlikes käskkirjades sätestatud jälitustegevuse seaduslikkuse kontrollimise tagamise mehhanismid piisavad kindlustamaks menetlusaluste isikute õigusi ning välistamaks politsei poolseid rikkumisi.” Siseministri kinnitusel on tuvastatud, et jälitusmenetlused on läbi viidud põhjendatult ja seaduslikkuse alusel. „Kuna jälitustegevuse üle teostatakse ka parlamentaarset kontrolli ja vastav komisjon on samuti leidnud, et menetlustoimingud on olnud põhjendatud ja vastavuses kehtiva seadusega, siis võib väita, et jälitustegevuse üle teostatav kontroll on tõhus ja jälitustegevust viiakse läbi kooskõlas kehtivate seadustega,” rõhutas Pihl.

Riigikogu korrigeeris töönädala päevakorda. Maaelukomisjoni ettepanekul ei arutata sellel töönädalal valitsuse algatatud riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE) esimesel lugemisel.

Vabas mikrofonis võtsid sõna Marek Strandberg ja Hannes Astok.

Istungi stenogramm on siin:

Riigikogu pressitalitus             

 

Tagasiside