Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu arutas tänasel istungil siseminister Mart Helmele esitatud umbusaldusavaldust, mille andis 45 saadiku nimel üle Kaja Kallas. Umbusaldusavaldus ei leidnud toetust, poolt hääletas 46 saadikut, vastu oli 53 saadikut. Umbusalduse avaldamiseks oli vaja vähemalt 51 saadiku toetus.

Kaja Kallas ütles umbusaldusavalduse üleandmisel, et alates valitsuse ametisse astumisest ja paraku ka enne seda on siseminister Mart Helme jõudnud teha kahju Eesti riigi mainele, oma alluvuses olevate ametkondade mainele, näidanud oma tegevusega, et ta ei saa aru valitsuse liikme ametikohaga kaasnevast vastutusest. „Mart Helme on valitsuse liikme positsioonilt verbaalselt rünnanud ja alavääristanud naisi, teadlasi, sotsiaalvaldkonna eksperte, ajakirjandust ja õigusriigi põhimõtteid.“

Siseminister Mart Helme tõrjus talle esitatud süüdistusi ja esitas omapoolsed selgitused: „Need on alusetud ja valed,“ ütles Helme ja tegi etteheiteid umbusaldusavalduse esitanud   saadikutele. Helme vastas seejärel saadikute küsimustele. Esitatud küsimused ja antud vastused on avaldatud allpooltoodud istungi stenogrammi lingi kaudu.

Läbirääkimistel võtsid sõna Jevgeni Ossinovski (SDE), Kaja Kallas (R) ja Jaak Madison (EKRE).

Riigikogu võttis vastu ühe otsuse

Riigikogu võttis vastu otsuse keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine“ (24 OE), mis näeb ette nimetada nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Mihhail Korb ja Andres Metsoja.

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 82, vastu oli viis ja erapooletuks jäi üks saadik.

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise

Valitsuse algatatud jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE).

Enam kui kolm kümnendit tagasi loodud konventsioon on praeguseks aegunud ja ei paku enam jalgpalliga seotud vägivallale piisavat lahendust. Konventsiooni järgimine võib mõnel juhul isegi suurendada turvalisuse ja julgeolekuga seotud riske jalgpallivõistlustel, näiteks märulipolitsei ebaproportsionaalne kasutamine.

2016.aastal koostati Euroopa Nõukogus uuem, kaasajastatud konventsioon, mis keskendub lisaks vägivalla ohjamisele ka turvalisusele ja heale teenindusele võistlustel. Selleks, et Eesti saaks liituda uuema konventsiooniga, on vaja denonsseerida varasem leping.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõuga (30 SE) muudetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust, et vähendada 25 protsenti õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärasid piirikaubanduse ohjamise eesmärgil. Seletuskirjas märgitakse, alkoholi aktsiisimäärade langetamise eesmärk on anda võimalus ettevõtjatele vähendada alkoholi hindasid aktsiisimäära vähendamise arvelt, et ohjata 2015. aastast hoogustunud alkoholi piirikaubandust Läti suunalt. Alkoholi odavnemise tulemusena võivad väheneda alkoholi Lätist soetamise kogused ja kasvada Eestist, sh põhjapiiril, ostetud alkoholi kogused.

Eelnõule ei ole koostatud väljatöötamiskavatsust, sest tegemist on riigieelarve tulude kiireloomulise küsimusega. Valitsuse 23. mail 2019 kinnitatud tegevusprogrammis aastateks 2019-2023 nähakse ette aktsiisimäärade vähendamine maksutulude Eestisse toomise eesmärgil.

Riigikogu lükkas tagasi ühe eelnõu

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE), mis nägi samuti ette alandada alkoholi aktsiisimäärasid, et vähendada kõrgete aktsiisimäärade tõttu väga suureks paisunud piirikaubandust.

Läbirääkimistel võtsid sõna Siim Pohlak (EKRE), kes tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata ja Jürgen Ligi (R), kes kutsus üles eelnõu toetama.

Tagasilükkamise poolt oli 61 ja vastu 32 saadikut. Eelnõu langes menetlusest välja.

Tänase istungi algul austasid Riigikogu liikmed leinaseisakuga 2. juunil ootamatult meie seast lahkunud staažikamat Riigikogu liiget Mart Nutti.

Istung lõppes kell 20.54.

Istungi stenogramm:

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside