Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastas Riigikogu liikmete Aivar Riisalu, Deniss Boroditši, Ester Tuiksoo, Inara Luigase, Lauri Laasi, Lembit Kaljuvee, Mihhail Stalnuhhini, Priit Toobali, Tarmo Tamme, Valeri Korbi, Viktor Vassiljevi ja Vladimir Velmani 7. veebruaril esitatud arupärimisele PRIA toetusrahade läbipaistmatu kasutamise kohta (nr 105). 

Arupärijad soovisid teada ministri seisukohta Aardla poldriga seotud probleemide kohta. 

Seederi selgituste kohaselt on põllumajandusministeerium, PRIA ja põllumajandusamet Aardla Maaparandusühingu toetuse saamisega seotud küsimustega olnud hõivatud juba aastaid. Antud juhtumi puhul olid toetuste väljamaksmisest keeldumise ja varem väljamakstud toetuse tagasinõudmiste põhjuste algsed väljaselgitajad Tartu Maaparandusbüroo, Põllumajandusameti Tartu keskus ja Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo, mis praegu on põllumajandusameti maaparanduse osakond. Seega probleemiga tegelesid spetsialistid, mitte ETV saates “Pealtnägija” esinenud isikud, nagu saatest võis aru saada. Nimetatud haldusorganid kontrollisid septembris 2009 enne kolmanda toetuseosa väljamaksmist dokumente ja elluviidud investeeringuid ning avastasid probleemid. Põllumajandusministeerium on seisukohal, et PRIA tegevus taotluse menetlemisel, investeeringute kontrollimisel ja toetuste maksmisel on piisavalt läbipaistev. PRIA-l on õigus viia läbi järelevalvemenetlust ja teha vajalikke kontrollimisi pidevalt eeldusel, et need on taotleja suhtes asjakohased, põhjendatud ja proportsionaalsed toetuse saamise tingimustega. 

Seeder märkis, et läinud aasta juulis alustas Aardla Maaparandusühingu tegevuse suhtes menetlust ka Euroopa Komisjoni Pettustevastane Amet (OLAF), mis kontrollis kõiki asjaolusid ka PRIA-s kohapeal. Käesoleva aasta 27. jaanuaril saabus OLAF-i seisukoht, et kõiki asjaolusid ja OLAF-ile teadaolevat informatsiooni arvesse võttes otsustati, et Eesti võimud on antud juhtumi korral toiminud korrektselt ja õiguspäraselt, seega OLAF ei võta täiendavaid meetmeid ning juhtumi hindamine lõpetatakse. Seeder märkis, et algatati erakorraline audit PRIA-s seoses Aardla Maaparandusühistu juhtumiga. Audiitorid on seisukohal, et PRIA tegevus on olulises osas vastavuses õigusaktide ja ettenähtud protseduuridega. 

Seeder ütles, et EL sertifitseerimise auditi käigus on muu hulgas hinnatud ka vastava meetme raames tehtud tehinguid ning senini ei ole nimetatud meetme raames puudusi tuvastatud. Ta teavitas, et PRIA võlgade registris on üle 100-euroste võlgade summa 2,8 miljonit eurot ja võlgnikke on seal 176. Ühel isikul võib olla ka mitu võlga, seega juhtumite arv on suurem. Alates 2004. aastast, mil Eesti liitus Euroopa Liiduga, on PRIA vahendusel välja makstud üle 1,49 miljardi eurotoetusi. Seega võlgnevuste osakaal, võrreldes makstud summaga, ei ole suur. Probleemsed projektid moodustavad kõikidest väljamaksetest umbes 0,2%. Võrreldes seda teiste analoogsete agentuuridega nii Euroopas kui ka Eestis on see parim tulemus. Seeder kinnitas, et võlgade sissenõudmine toetustega seotud rikkumiste korral on järjepidev ja näitab pigem PRIA kontrollsüsteemi tõhusust kui nõrkust. 

Kultuuriminister Rein Lang vastas Riigikogu liikmete Deniss Boroditši, Eldar Efendijevi, Mailis Repsi, Mihhail Stalnuhhini, Peeter Võsa, Viktor Vassiljevi, Vladimir Velmani ja Yana Toomi 17. jaanuaril esitatud arupärimisele riigipoolse teavikute toetussumma kohta (nr 92). 

Regionaalminister Siim Valmar Kiisler vastas Riigikogu liikmete Aadu Musta, Eldar Efendijevi, Enn Eesmaa, Ester Tuiksoo, Inara Luigase, Kalev Kallo, Mailis Repsi, Marika Tuus-Lauli, Mihhail Stalnuhhini, Tarmo Tamme, Valeri Korbi, Viktor Vassiljevi ja Yana Toomi 7. veebruaril esitatud arupärimisele Euroopa Liidu raha kasutamise kohta (nr 106).                       

Siseminister Ken-Marti Vaher vastas kahele arupärimisele. Need olid: 

Riigikogu liikmete Aivar Riisalu, Kadri Simsoni, Kalle Laaneti, Lauri Laasi, Lembit Kaljuvee, Rainer Vakra, Tarmo Tamme ja Vladimir Velmani 19. jaanuaril esitatud arupärimine Leisi päästekomando sulgemise kohta (nr 97) ja Riigikogu liikmete Aadu Musta, Aivar Riisalu, Deniss Boroditši, Inara Luigase, Jüri Ratase, Mailis Repsi, Marika Tuus-Lauli, Priit Toobali, Rainer Vakra, Tarmo Tamme, Viktor Vassiljevi ja Yana Toomi 6. veebruaril esitatud arupärimine Palamuse päästekomando sulgemise kohta (nr 104). 

Seoses kaitseminister Mart Laari haigestumisega arvati päevakorrast välja Riigikogu liikmete Deniss Boroditši, Enn Eesmaa, Inara Luigase, Lembit Kaljuvee, Mihhail Stalnuhhini, Priit Toobali, Valeri Korbi, Viktor Vassiljevi ja Yana Toomi 25. jaanuaril kaitseministrile esitatud arupärimine ajateenijatele kehtestatud tervisenõuete kohta (nr 100). 

Kolmapäevase istungi päevakorrast arvati valitsuse kui algataja ettepanekul välja kolme eelnõu esimene lugemine. Need olid kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE), kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE) ja  kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE). 

Vabas mikrofonis võttis sõna Mihhail Stalnuhhin

Istung lõppes kell 18.12.                         

Istungi stenogramm on internetis siin

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside