Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastas Riigikogu liikmete Ester Tuiksoo, Villu Reiljani, Mai Treiali, Karel Rüütli ja Jaanus Marrandi 23. märtsil esitatud arupärimisele keskkonnasõbraliku majandamise meetmete kohta (nr 276).
 
Seeder märkis, et meetme kujundamisel lähtuti Eesti põllumajanduse hetkeolukorrast ja keskkonnaseisundist. Põllumajandusuuringute Keskuse läbiviidud 2004-2006 järelhindamise tulemustest ning teadlaste läbiviidud uuringutest. „Meetme koostamisel oleme püüdnud saavutada kompromissi tootjatele esitavate nõuete ja loodetava keskkonnakasu ning Euroopa Komisjoni seatud tingimuste vahel,“ kinnitas põllumajandusminister. 2007. aastal tegid tootjaorganisatsioonid ettepaneku võtta meetmest nn ribade glüfosaatide ja kasvuregulaatorite nõuded välja. Seda arutati ka Euroopa Komisjoniga, kelle seisukohast ei olnud keskkonnasõbraliku majandamise meede sellisel kujul aktsepteeritav ja selle keskkonnakasu peeti väheseks. Korduvalt rõhutas Euroopa Komisjon, et meede peab panustama ka bioloogilise mitmekesisuse suurendamisele. Selle tulemusena ei olnud põllumajandusministeeriumil võimalik põllumajandustootjate kõiki ettepanekuid arvestada.
 
Mitmed vaidlusalused nõuded, näiteks väetiste, glüfosaatide ja taimekasvu regulaatorite nõue viidi lisanõuete paketti. Eesti põllumajandusliku keskkonna toetuse puhul on toetusmäärad kõigile tootjatele ühetaolised, olenemata iga tootja individuaalsest toetusnõuete järgmisest tulenevast saamata jäänud tulust ja lisakulust. Ning need on koostatud Eesti keskmiste statistiliste näitajate põhjal. „Seetõttu peavad ka tootjad otsustama, kas kasulikum on intensiivsemalt toota ja saada tulu põllumajandustootmisest või piirata oma tootmist keskkonnatoetuste nõuetega, saades selle eest keskkonnatoetust, mis on arvestatud keskmiste näitajate põhjal,“ selgitas Seeder.
 
Eesti Keskerakonna fraktsioon võttis algatajana menetlusest tagasi Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (428 SE).
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
           
Tagasiside