Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise: 

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud säästva arengu seaduse täiendamise seaduse eelnõu (358 SE) eesmärk on täiendada säästva arengu seadust sätetega, mis tagavad biosfääri kaitsealade jaoks vajaliku õigusruumi. Eelnõu kohaselt on biosfääri programmiala UNESCO programmiga MAB (Man and Biosphere) haaratud ala haridus-, seire- ja uurimistöö korraldamiseks ning loodusvarade kaitse ja säästliku kasutamise ühitamiseks. Programmi rakendamise eesmärgiks on toetada jätkusuutlikku arengut kohalikes omavalitsustes, läbi töötada tehnoloogiaid ja lähenemisi 21. sajandi uutes energeetilis-majanduslikes oludes. Eelnõu saadeti kolmandale lugemisele. 

Põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 75¹ kehtetuks tunnistamise ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse muutmise seaduse eelnõuga (363 SE) tunnistatakse kehtetuks säte, mille kohaselt Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikme palka makstakse Eesti riigieelarvest. Teise lugemise käigus lisati eelnõusse säte, mille kohaselt ei saa Euroopa Parlamenti valitud saadik parlamendi liikme vanaduspensioni. Seaduse muutmine tuleneb 28. septembril 2005 vastuvõetud Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärusest, mille kohaselt makstakse Euroopa Parlamendi liikmele palka alates järgmisest koosseisust Euroopa Liidu eelarvest. Eelnõu saadeti kolmandale lugemisele. 

Riigikogu ei võtnud vastu ( 28 poolt, 29 vastu, 2 erapooletut) Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riiklike tagatiste andmine energiasäästlikuks ehitamiseks ja renoveerimiseks“ eelnõu (381 OE).   

Istungi stenogramm on internetis siin:
 

Riigikogu pressitalitus

 
Tagasiside