Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalminister Taavi Rõivas vastas Riigikogu liikmete Lauri Laasi, Marika Tuus-Lauli, Mihhail Stalnuhhini, Priit Toobali, Valeri Korbi ja Vladimir Velmani 16. jaanuaril esitatud arupärimisele puuetega inimestele mõeldud teenuste kättesaadavuse kohta (nr 262). Arupärijad soovisid teada, kui paljudele erivajadustega inimestele muutub alanud aastal rehabilitatsiooniteenus kättesaadavamaks. 

Rõivas tõi välja rehabilitatsiooniteenust vajavate inimeste arvu. Tema sõnul on kehtiv haldusleping sõlmitud 106 asutusega ja on olemas enamiku osas ka järjekorra aruanne. Kui võtta aluseks need 88 asutust, kes on aruande juba esitanud, siis nende hinnangul on 5. jaanuari seisuga järjekorras 11 314 inimest, sealhulgas 2 492 puudega ja puuet taotlevat last, 7239 puudega ja puuet taotlevat täisealist isikut, 1571 tööealist püsivat töövõimetut psüühikahäirega isikut ja 12 alaealiste komisjoni otsusel suunatud last. 

Rõivase selgituste kohaselt on sotsiaalministeerium muutmas rehabilitatsiooniteenuste korraldust, mille eesmärk on tagada vajaduspõhine rehabilitatsiooniteenuse osutamine, tõsta teenuse kvaliteeti ja tagada teenuse osutamisel isikuga seotud probleemi lahendamisel terviklik lähenemine. Samuti on kavas täpsustada rehabilitatsiooniteenuse eesmärki ehk seostada see rohkem tööeluga ja sotsiaalse toimetulekuga ning tagada ressursside tulemuslikum kasutamine. Muudatused on vajalikud kehtiva rehabilitatsiooniteenuse regulatsiooni korrastamiseks, et tagada põhiosas täisealistele isikutele vajaduspõhine, kuluefektiivne, kvaliteetne ja tulemuslik rehabilitatsiooniteenuse osutamine. 

Rõivas märkis, et käesoleva aasta eelarvesse taotles sotsiaalministeerium laste rehabilitatsiooniteenuste järjekorra vähendamiseks juurde 1,7 miljonit eurot, millega loodetakse praktiliselt ära katta laste rehabilitatsiooniteenuse vajadus. Täisealiste puhul suurendatakse kõikide sihtgruppide teenuste mahtu hinnatõusu võrra. 

Peaminister Andrus Ansip vastas kahele arupärimisele. Need olid: 

Riigikogu liikmete Aadu Musta, Aivar Riisalu, Enn Eesmaa, Ester Tuiksoo, Kalev Kallo, Mihhail Stalnuhhini, Peeter Võsa, Priit Toobali, Tarmo Tamme, Valeri Korbi ja Viktor Vassiljevi 12. detsembril esitatud arupärimine riigisaladuse lekkimise kohta (nr 256); 

Riigikogu liikmete Deniss Boroditši, Inara Luigase, Kalle Laaneti, Lembit Kaljuvee ja Rainer Vakra 13. detsembril esitatud arupärimine riiklike kontrollijate ja inspektorite kontrollide kulude kohta (nr 257).             

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas Riigikogu liikme Mihhail Stalnuhhini 15. jaanuaril esitatud arupärimisele kodukulude vähendamise kohta (nr 260). 

Majanduskomisjoni ettepanekul arvati töönädala päevakorrast välja valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE) teine lugemine. 

Vabas mikrofonis võtsid sõna Kalev Kallo, Inara Luigas ja Lauri Laasi

Istungi stenogramm

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside