Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud riikliku statistika seaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE) teine lugemine. Seadusesse sisseviidavad muudatused puudutavad riiklike statistiliste vaatlustega kogutavate andmete esitamata jätmise või moonutatud esitamise korral kohaldatavat ettekirjutust rikkumise kõrvaldamiseks. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) esimene lugemine. Käesoleva seaduse eelnõu väljatöötamise tingis vajadus viia riigiabi peatüki sätted vastavusse riigiabi puudutavates õigusaktides Euroopa Liidu tasandil tehtud muudatustega. Riigiabi peatüki sätteid täpsustatakse ka parema arusaadavuse tagamiseks, samuti sätestatakse õiguslik alus riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri loomiseks, mis hõlbustaks riigiabi järelevalvet, kumuleerimisreeglite täitmist ja aruandluse esitamist. Seaduse jõustumine on kavandatud 2008. aasta 1. jaanuariks. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud Rahvusvahelise Mereõiguse Kohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (71 SE) esimene lugemine. Kokkuleppe eesmärk on anda kohtule ülesannete täitmiseks vajalik õigusvõime ning Rahvusvahelise Mereõiguse Kohtu liikmetele ja töötajatele ülesannete sõltumatuks täitmiseks vajalikud eesõigused, puutumatus ja soodustused. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud Rahvusvahelise Süvamerepõhja Organisatsiooni (ISBA) eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (72 SE) esimene lugemine. Protokolli eesmärk on anda ISBAle eesõigused ja puutumatus, mida tal on vaja ülesannete sõltumatuks täitmiseks. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Keskkonnakomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Riigikogu liikmete Tarmo Kõutsi, Trivimi Velliste, Mark Soosaare ja Imre Sooääre algatatud kalapüügiseaduse § 134 muutmise seaduse eelnõu (41 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatus puudutab kalapüügilubade väljastamist püsiasustusega väikesaarte alalistest elanikest kutselistele kaluritele viie või enama võrgu kasutamiseks. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (69 SE). Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 47 ja vastu 35 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.

Keskkonnakomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (46 SE). Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 44 ja vastu 33 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.

Täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (25 SE) esimene lugemine. Arutelu jätkub kolmapäeval, 19. septembril kell 14 algaval istungil.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

Tagasiside