Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 
Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Isamaaliidu fraktsiooni algatatud erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (857 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on tunnistada kehtetuks need seaduse sätted, mis alates 2008. aastast võimaldaksid erakondadesse kuuluda ka prokuröridel, politseiametnikel, õiguskantsleril, julgeolekuasutuste ametnikel, riigikontrolöril ja kohtunikel. Eelnõu läks kolmandale lugemisele.
Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Vabariigi Valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (952 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatuse eesmärk on toetada hooldus- ja kasuperedes kasvavaid lapsi ning seeläbi soodustada vanemliku hoolitsuseta laste kasvamist perekonnas. Eelnõu kohaselt tõstetakse eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus seniselt 900 kroonilt kuus 1500 kroonini kuus. Ka laiendatakse eelnõuga elluastumistoetuse maksmist iseseisvalt elama asuvatele vanemliku hoolitsuseta lastele, kes on lapsena olnud eestkostel või perekonnas hooldamisel, sarnaselt hoolekandeasutuses või erivajadustega õpilaste koolis kasvanud lastele. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Vabariigi Valitsuse algatatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töölevõetava isiku vanuse alammäära konventsiooni (nr 138) ratifitseerimise seaduse eelnõu (953 SE) esimene lugemine. Ratifitseeritav konventsioon kohustab selle ratifitseerinud ILO liikmesriiki ellu viima poliitikat, mis on kavandatud laste töö tõhusaks kaotamiseks, ja järk-järgult tõstma töölevõetava isiku vanuse alammäära tasemeni, mis on täielikus kooskõlas noorte füüsilise ja vaimse arenguga. Eesti puhul on deklareeritavaks vanuse alammääraks 15 aastat. Vastavalt töölepingu seadusele ei tohi tööandja tööle võtta ega rakendada tööl alla 15-aastast või koolikohustuslikku alaealist, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (934 SE) esimene lugemine jäi ära ettekandja puudumise tõttu.
Isamaalidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (940 OE) langes menetlusest välja, kuna otsuse vastu hääletas 46 ja poolt 35 Riigikogu liiget. Samuti langesid menetlusest välja Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (944 SE) ning Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Imre Sooääre ja Trivimi Velliste algatatud muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (912 SE). Mõlema eelnõu puhul tegi tagasilükkamise ettepaneku Eesti Keskerakonna fraktsioon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside