Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikontrolör Mihkel Oviir vastas Riigikogu liikme Jüri Tamme 14. septembril esitatud arupärimisele tasuta üleantud riigivara müügi kohta (nr 315). Arupärija väitel sai Eesti Põllumajandusülikool riigilt tasuta vara Harku vallas, kuid ei asunud saadud vara kasutama neil eesmärkidel, millega põhjendati vara taotlemist. Nimetatud hooned ja umbes 52 ha maad on pandud müüki. Arupärija soovis saada hinnangut antud tehingute järelevalve ja õiguslikkuse kohta.
 
Oviir selgitas, et riigikontroll ei oska anda hinnangut sellele kui sageli mõni kohaliku omavalitsuse asutus või avalik-õiguslik juriidiline isik taotleb riigilt tasuta vara väljamõeldud põhjustel, küll on riigikontroll viimastel aastatel täheldanud valitsuse tegevuse kurssi, kus keeldutakse kohalikule omavalitsusele tasuta võõrandamast riigimaad, kui seda pole selgelt tarvis kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks. Oviiri sõnul on avalik-õiguslike juriidiliste isikute vara õigusrežiim ning küsimus, kas ja millises ulatuses saab riik sellesse sekkuda eelkõige poliitilise otsustuse ja sellest tuleneva õigusliku regulatsiooni küsimus.
 
Riigikontrolör viitas Riigikogu menetluses juba esimese lugemise läbinud riigivara seaduse eelnõule, mis  käsitleb ka riigivara tasuta võõrandamist. Selle eelnõu viimase redaktsiooni järgi võib kohalik omavalitsus või avalik-õiguslik juriidiline isik riigilt eelnõus loetletud ülesannete täitmiseks tasuta saadud vara võõrandada, kui seda pole enam nende ülesannete täitmiseks tarvis või vara on muutunud kasutuskõlbmatuks. Kui tasuta saadud vara võõrandatakse kümne aasta jooksul pärast selle omandamist, tuleb riigile hüvitada 65% vara omandamise hetke maksumusest. Sihipärase kasutamise tagamiseks võib riigivara tasuta võõrandamise lepingus ette näha ka leppetrahvid. Nende nõuete täitmise kontroll on pandud eelkõige riigivara valitsejatele. „Kuna maareformiseadus kohustab juba kohalikku omavalitsust riigilt tasuta saadud maa võõrandamise korral kandma riigile üle 65% saadud rahast, võib tõepoolest arutada ja kaaluda sarnaste kohustuste panemist ehk tarvidust ka avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele,“ märkis Oviir.
                       
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastas Riigikogu liikmete Arvo Sarapuu, Jaak Aabi, Aadu Musta, Toivo Tootseni, Kalev Kallo, Enn Eesmaa, Inara Luigase, Lauri Laasi, Georg Pelisaare, Helle Kalda, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Tiit Kuusmiku ja Heimar Lengi 15. septembril esitatud arupärimisele põllumajandustootjate tulupuudujäägi kohta (nr 316).
                       
Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas Riigikogu liikmete Aivar Riisalu, Toomas Vareki, Kalle Laaneti, Ain Seppiku ja Arvo Sarapuu 30. septembril esitatud arupärimisele metsamaa müügi kohta kirjaliku enampakkumise teel (nr 327).
                       
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas Riigikogu liikmete Kalev Kotkase, Eiki Nestori ja Hannes Rummi 23. septembril esitatud arupärimisele planeeritavate muudatuste kohta parvlaevade graafikus Rohuküla–Heltermaa liinil (nr 320) ning Riigikogu liikmete Eldar Efendijevi, Inara Luigase, Nelli Privalova, Valeri Korbi, Lembit Kaljuvee, Tiit Kuusmiku, Heimar Lengi ja Georg Pelisaare 30. septembril esitatud arupärimisele raskeveokite piiriületuse kohta (nr 326).
 
Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon võttis algatajana menetlusest tagasi Riigikogu otsuse „Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020“ täiendamise eelnõu (544 OE).
                       
Istungi stenogramm on siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside